Fem elever utenfor Akademiet VGS Heltberg Drammen
For deg som vil litt mer

Akademiet VGS Heltberg Drammen

Akademiet VGS Heltberg Drammen startet opp i 2013, med en visjon om å skape en litt annerledes skolehverdag.

Søk skoleplass

Elevaktiv læring

På Akademiet VGS Heltberg Drammen er målet mindre lærerstyrt undervisning og større mulighet for elevaktiv læring. Hos oss vil du derfor ha en kombinasjon av studietid og undervisning i seminarer. Dette gir deg større frihet til å velge å lære mer om, og fordype deg i det som inspirerer deg mest og som du synes er spennende.

Hvorfor velge Akademiet VGS Heltberg Drammen?

Å lytte til deg som elev er viktig for å være den beste skolen i Norge. Sammen med deg skaper vi på Akademiet Heltberg Drammen en positiv og lærerik skolehverdag.

  • Hos oss møter vi hver elev på en personlig og inkluderende måte. Fordi vi er en liten og oversiktlig skole, får du tett kontakt med lærerne dine, og det er lett å få veiledning og hjelp til det du lurer på.
  • Vi underviser ut fra en individuelt tilpasset pedagogikk og lærerne er motiverende og engasjerte. På vår skole har elevene frihet til å velge å lære mer om, og fordype seg i det som inspirerer dem mest og som de synes er mest spennende. Elevene har også stor frihet til å velge form og innhold på vurderinger.
  • På Akademiet får du tett kontakt med lærerne dine, og det er lett å få hjelp og tid hos rådgiver og rektor. Lærerne på Akademiet er faglig dyktige og interesserte i din personlige utvikling. Vi har en uformell tone med elevene samtidig som vi er tydelige ledere i klasserommet.

Velkommen til Akademiet VGS Heltberg Drammen

Akademiet VGS Heltberg Drammen holder til på Landfalløya i Drammen og er samlokalisert med Akademiet VGS Ypsilon. Her har vi et trygt og sosialt miljø med eleven i fokus. Sammen skaper vi fremtidens skole!

Andre skoler i Drammen

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post:  drammen.heltberg@akademiet.no

Telefon: + 47 31 01 19 55

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen, Norge

Greit å vite

Aktuelt

Våre utdanningsprogrammer

Elever og mentor på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studiespesialisering med markedsføring, entreprenørskap og ledelse

På Akademiet VGS Heltberg Drammen kan du velge Studiespesialisering med markedsføring, entreprenørskap og ledelse.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Les mer Søk
Elever trener på Aktivlinja på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studiespesialisering med aktiv

Ønsker du en mer aktiv og spennende skolehverdag? Da kan studiespesialisering med aktiv være noe for deg!

Les mer Søk
Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk

Hils på oss!

Emma Frogner

Studentportrett

Emma Frogner

Elev på Studiespesialisering, vg3

– På Akademiet er vi opptatte av å finne den ekte interessen for læring og ikke bare pugge for å oppnå en høy karakter. Man kan tilpasse sin egen skolehverdag og dette gir muligheter for å jobbe mer med det man synes er vanskelig, eller det man synes er interessant. Jeg har aldri opplevd noe liknende på en annen skole. Det er et veldig godt forhold mellom lærerne og elever, og det jobbes hele tiden med samhold og trivsel på tvers av grupper og trinn.

Sondre er elev på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studentportrett

Sondre

Elev på Akademiet Aktiv

– Med studiespesialisering med aktiv får man en annerledes skolehverdag. Man kan trene i skoletiden mens de andre har matte.

Aktiv-lærer og elever har skoletime utendørs.

Lærerportrett

Håvard Chapman-Stavn

Lærer på Akademiet VGS Heltberg Drammen

– Akademiet Aktiv er et tilbud for deg som ønsker fysisk aktivitet som en del av skolehverdagen. Tanken er å skape variasjon – og dermed motivasjon for elevene våre.

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Drammen