Elever og lærer på Akademiet VGS Heltberg Bislett går i gaten utenfor skolen
For deg som vil litt mer

Elevundersøkelsen

For høsten 2019 er Akademiet VGS Heltberg Bislett den skolen i Oslo med høyest score på elevundersøkelsen.

Søk skoleplass

Best på elevundersøkelsen i Oslo

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Elevundersøkelsen blir gjennomført i høstsemesteret svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen kartlegger blant annet elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes støtte og faglige veiledning. Undersøkelsen ble sist gjennomført i høstsemesteret 2019.

For høsten 2019 er Akademiet VGS Heltberg Bislett den skolen i Oslo med høyest score på elevundersøkelsen. Det vil si at Akademiet Heltberg Bislett er skolen med høyest trivsel av samtlige skoler i utdannings-direktoratets elevundersøkelse i Oslo.

Trivsel 4,6

Mestring 4,6

Motivasjon 4,1

Støtte fra lærere 4,4

Faglig utfordring 4,5

Læringskultur 4,3

Søke skoleplass på Akademiet VGS Heltberg Bislett?

Vi har rullerende inntak.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Vi har løpende opptak, det er fortsatt mulig å søke.