Mentor og elever i timen

Hvorfor velge Akademiet VGS Ålesund

Søk

10 gode grunner

Har du også lyst til å gå på Akademiet VGS Ålesund? Her får du 10 gode grunner til hvorfor du bør velge oss.

Jeg trives veldig godt. Her er et veldig trivelig miljø hvor alle respekterer hverandre og har mye gøy sammen.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Egen mentor

Vi har mentor i stedet for kontaktlærer. Mentor sin viktigste oppgave er å veilede hver enkelt elev til å bli den beste versjonen av seg selv. Ingen lærer likt og din mentor vil hjelpe deg til å finne den læringsstilen som passer best for deg og vise deg at læring ikke skjer ved at lærer «serverer» kunnskap, men at kompetanse bygges i samspillet mellom lærere og elever.

Fokus på det du skal lære

Ved å fokusere på det du skal lære og hvordan du skal lære det i stedet for på oppgaver og lekser vil du både få en mer meningsfull «reise» og oppnå høyere kompetanse i ulike fag. Vi opplever at dette fokuset både gir bedre resultater og mer tilfredse elever. Derfor har vi fokus på det du skal lære, ikke det du skal gjøre.

Du får din egen Mac

Alle elevene på skolen får sin egen Mac en av de første skoledagene. Elever som går på skolen i 3 år får med seg Macen gratis når de slutter mens elever som går ett eller to år får tilbud om enten å kjøpe den til en redusert pris eller å levere den tilbake.

Vi holder til i flotte lokaler i sentrum

Akademiet ligger idyllisk til ved sjøkanten i Moloveien, i sentrum av byen. Skolen er sentralt plassert i forhold til buss og hurtigbåt – og bibliotek, rådhus og museer. Ta deg gjerne en tur og besøk oss, og se både på lokalene og utsikten.

Du får gratis frokost hver dag

Fra 07:30-08:10 serverer vi gratis frokost i kantina. Dette er ikke bare viktig for den som ikke rakk frokosten hjemme, men også en god samlingsplass der du kan møte både andre elever, lærere og selvsagt vår kjære kantinedame «Anka» før skoledagen starter.

Mulighetene, ikke utfordringene

Vi velger å se etter mulighetene og ikke utfordringene. Det betyr ikke at vi lukker øynene for de utfordringene som måtte dukke opp, men at vi fokuserer på hva vi kan gjøre for å løse dem. Noen ganger opplever vi også at der ligger skjulte muligheter i utfordringene.

Høy trivsel og godt læringsmiljø

Vi som jobber på skolen merker dette hver dag, men det gjenspeiler seg også i nasjonale undersøkelser arrangert av UDIR. I 2019 ble våre yrkesfaglige tilbud rangert øverst av alle landets videregående skoler på skolebidragsindikatoren som måler hvor sannsynlig det er at elever fullfører skolen. Dette er vi veldig stolte over.

Grunnleggende tillit

På samme måte som vi velger å se etter muligheter i stedet for utfordringer velger vi å ha tillit til elevene våre som utgangspunkt. Tilliten kan gjelde både lån av lokaler og utstyr, men også valg av læringsmetode og hvordan man skal vurderes i fagene. Tilliten kan selvsagt misbrukes med de konsekvensene det får, men skolen opplever i veldig liten grad at tilliten brytes. Resultatet er at elevene føler eierskap til skolen og hjelper oss med å ta vare på den.

Alle elevene er den viktigste

I dette legger vi at alle elevene både skal føle at de blir sett og at de blir tatt på alvor. Dette gjelder like mye i forhold til hvordan elevene har det på skolen som de valgene de gjør i forhold til ulike lærings- måter og vurderingssituasjoner.

De voksne er der for elevene

Tilgjengelighet er viktig for alle oss som jobber på Akademiet og Akademiet Heltberg Toppidrett. Dette gjelder både lærere, kontorpersonale og de som jobber i administrasjonen, og vi minner hverandre ofte på at alt vi gjør må være knyttet til å gjøre skolen bedre for elevene.

Aktuelt