Akademiet VGS Kristiansand utenfra

Hvorfor velge Akademiet VGS Kristiansand

10 gode grunner til å velge Akademiet VGS Kristiansand!

Søk

1. Din egen mentor

Vi har mentor i stedet for kontaktlærer. Mentor sin viktigste oppgave er å veilede hver enkelt elev til å bli den beste versjonen av seg selv. Ingen lærer likt og din mentor vil hjelpe deg til å finne den læringsstilen som passer best for deg og vise deg at læring ikke skjer ved at lærer «serverer» kunnskap, men at kompetanse bygges i samspillet mellom lærere og elever.

2. Fokus på læring

Ved å fokusere på det du skal lære og hvordan du skal lære det, i stedet for å få oppgaver og lekser, vil du både få en mer meningsfull «reise» og oppnå høyere kompetanse i ulike fag. Gjennom dette fokuset så erfarer vi at elevene mestrer overgangen til høyere utdanning bedre og skolen nærmer seg mer mot samfunnet og livet utenom på en bedre måte enn tidligere.

3. Dempet karakterpress

I vårt vurderingsarbeid er vi opptatt av læring fremfor testing. Læreren fungerer mer som en trener som gir fremovermeldinger, fremfor en dommer som gir tilbakemeldinger. For å skape mindre press og stress i forhold til vurderinger, så har elevene fast og maksimalt en prøve i uken, som gjennomføres hver tirsdag formiddag. Dette mener vi skaper forutsigbarhet og mindre stress, mer læring og bedre mulighet for å kunne lykkes med både skole og idrett.

4. Gratis frokost

Hver dag frem til kl. 10:00, serverer vi gratis frokost i kantina. «Frokosten» kan også fungere som et mellommåltid etter morgentreningen, som er viktig for en best mulig restitusjon etter endt treningsøkt. I tillegg er fellesmåltider en trivelig samlingsplass der du kan møte både andre elever og lærere før skoledagen starter.

5. Høy trivsel og godt miljø

Fra 07.30 – 09.30 serverer vi gratis frokost i kantina. Dette er ikke bare viktig for den som ikke har rukket å spise før skolen, men også en god samlingsplass der du kan møte både andre elever og lærere før skoledagen starter.

6. Vi viser elevene tilllit

På samme måte som vi velger å se etter mulighetene i stedet for utfordringene velger vi å ha tillit til elevene våre. Denne tilliten kan gjelde både lån av lokaler og utstyr, men også til å velge læringsmetode, hvordan du skal vurderes i de ulike fagene og hvor du ønsker å jobbe med skolearbeidet.

7. Moderne lokaler

Lokalene våre er åpne, luftige og med god takhøyde. Hele skolen ligger på et plan og elever og lærere jobber tett sammen. Omgivelsene er flotte og du kan til enhver tid nyte utsikten til sjøen. Det er også mulig å kjøpe seg varm lunsj i kantinen på Sparebanken Sør Arena (Fristeren). Ta deg gjerne en tur og besøk oss!

8. Elevene i sentrum

Hos oss er alle elever viktige og vi skal være den beste skolen for de elevene vi til enhver tid har. I dette legger vi at alle elevene både skal føle at de blir sett, kjenne på mestring og oppleve at de blir tatt på alvor. Dette gjelder like mye i forhold til hvordan elevene har det på skolen som de valgene de gjør i forhold til ulike læringsmåter og vurderingsituasjoner.

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Kristiansand