Elev på Akademiet VGS Fredrikstad

Læring og livskvalitet

Øyvind Børven er rektor på Akademiet VGS Fredrikstad. Les hva han har å si om læring og livskvalitet i skolen.

Rektor Øyvind Børven har ordet:

Læring og livskvalitet i skolen

Norsk skole gjør det sånn passe bra akademisk. Av landene som tar PISA-testen, ligger vi på 23. plass, bak for eksempel Sverige, Danmark, Finland, Polen og Estland. Samtidig er norsk skole et av de best finansierte skolesystemene i verden. Hvorfor får vi ikke til bedre akademiske resultater?

Det har vi tenkt en del på.

Vi har kommet frem til at lærerne må ha mange ulike undervisningsmetoder å velge blant. I mange år har lærerne våre derfor lest forskning og arbeidet systematisk for å gi elevene undervisning av svært høy kvalitet. Målet er å kvalifisere elevene best mulig for videre studier, slik at flest mulige dører står åpne for den enkelte. Vi følger nøye med på faglig utvikling, legger merke til hva som fungerer bra, og setter inn tiltak der det må bli bedre. Det har ført til at skolen vår bidrar positivt, vi har både høy gjennomføringsrate og positiv karakterutvikling. Det har foregått store endringer i samfunnet de siste årene, forandringer som også påvirker det som skjer i skolen. De digitale dingsene har kommet for å bli, og vi legger merke til at de preger barn og unge mer enn tidligere og på andre måter enn vi hadde forutsett. Dingsene gir oss nye muligheter og mange fordeler, men de kan ikke erstatte mellommenneskelige bånd
og det sosiale samspillet.

Vi ser derfor at det vokser ut nye skulpturer av steinen vi stadig hakker på: Sosial læring og livskvalitet. Før var Ibsen og Hamsun viktige for å forstå seg selv i samfunnet. Jeg sier ikke at de er irrelevante, men kan nære relasjoner og tilhørighet være viktigere nå? Fremfor å kun streve for å oppnå gode karakterer, bør vi kanskje også vektlegge å bygge karakter? Hvordan skal elevene bli gode lagspillere når de stadig blir pepret med individualistiske holdninger fra sosiale medier? Skolen er en arena hvor alle elever skal oppleve fellesskap og tilhørighet. Skolen skal la elever blir utfordret faglig. Men bør skolen også vektlegge sosiale og personlige ferdigheter fremover, slik at ungdommene kan utvikle en sunn identitet, og ha trygge grenser på veien mot selvstendighet?

Vi tror det.

Øyvind Børven

Vi vektlegger absolutt akademiske prestasjoner og en kunnskapsorientert undervisning. Men vi opplever at elevene har et stort behov for personlig læring, meningsfylt fellesskap og livskvalitet. Derfor tror vi skolens rolle er forandret. Før var akademisk læring og kunnskap det som veide tyngst. Det er fortsatt viktig, men vi mener det sosiale fellesskapet er viktigere enn noen gang. Derfor vektlegger vi både læring og livskvalitet.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Kontakt Akademiet VGS Fredrikstad