Elever og lærer på Akademiet VGS Sandnes i studietid

Mentor og studietid

Sammen med mentoren er målet at eleven skal føle seg hjemme på skolen så raskt som mulig på Akademiet VGS Sandnes.

Mentorordningen på Akademiet vgs. er fundamentet i elevens utvikling. Sammen med mentoren er målet at eleven skal føle seg hjemme på skolen så raskt som mulig.

Selvstendig og disiplinert

Mentor skal hjelpe eleven til å kunne jobbe selvstendig og bli disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående nivå. Eleven skal også kunne overføre dette til en framtidig studenttilværelse.

Kompetanse kommer ikke av seg selv. Å opparbeide kompetanse krever hardt arbeid over tid. Vi stiller derfor store krav til elevene våre når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning i egen læring. Dette betyr også at vi forventer at elevene stiller krav til skolen, vår kompetanse, våre metoder, vårt utstyr og våre nettverk.

Lærer forklarer på tavlen for elev på Akademiet VGS Sandnes

Organisasjonsmodell med studietid

Vi vil alltid bli bedre, og fortsetter å utvikle skolen sammen med våre elever og ansatte. Som et direkte resultat av elevmedvirkning har skolene utviklet en organisasjonsmodell med studietid. Denne modellen åpner for at eleven i større grad kan velge innhold og arbeidsform selv, under veiledning fra lærer. Den gjør det også mulig å gjøre ferdig mer av skolearbeidet på skolen, slik at du i større grad kan skjerme din egen fritid.

Som elev på Akademiet blir du del av en inkluderende og dyktig gruppe elever, med høye ambisjoner. Du får lærere som hjelper deg til å nå dine personlige mål, som er motiverende og dyktige pedagoger, og som forventer at du gjør din del for å skape en god skole sammen med oss.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Sandnes