To elever på Akademiet i Sandvika er MOT-elever
Akademiet i Sandvika

Mot til å bry seg

Akademiet Realfagsgymnas Sandvika og Akademiet VGS Sandvika er MOT-skoler. Sammen jobber vi for å inkludere alle!

MOT-skole

Å være MOT-skole innebærer å jobber aktivt for å forebygge mobbing, utenforskap og psykiske vansker.

Målet er å utvikle robuste ungdommer og skape et klassemiljø der alle føler seg inkludert.

Skolen skal føles som elevens andre hjem. Det tror jeg vi på mange måter har fått til i Sandvika. Her er det trygge rammer hvor elevene føler en forankring og trygghet til skolen, lærerne og medelevene sine.

Hun har selv valgt å bli MOT-coach og er helt overbevist om at det å bli en MOT-skole har hatt en god effekt på skolemiljøet og samholdet.

Nyttige lenker

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

100 spørsmål

Som en del av MOT-programmet arrangerte skolens egne motivatorer et rebusløp før sommeren som skulle løses av elevene. Oppgavene varierte i omfang og kompetansenivå – og transportetappe. Elevene hadde hele Oslo, Asker og Bærum som lekeplass denne dagen og fikk før start utdelt instruksjoner og et visst antall togbilletter. Det eneste premisset var – det er ikke lov å løse en oppgave alene.

Slik bidro dagen til både faglig og sosial læring for hele klassen.

På Akademiet i Sandvika jobber vi kontinuerlig med å skape et godt og trygt samhold. Derfor har vi valgt å ha MOT som en del av undervisningen med mål om personlig utvikling for alle elever.