Chat with us, powered by LiveChat

Kostnadsfritt fagbrev i salgsfaget for praksiskandidater

Akademiet Nettstudier er svært glade for å kunne tilby kostnadsfritt Fagbrev i salgsfaget for praksiskandidater. Gjennom statlige tilskuddsordninger har vi fått tildelt midler, som gjør det mulig for oss å tilby et begrenset antall plasser på kurset kostnadsfritt.

Hvis du har erfaring fra salg, men mangler formell kompetanse eller ønsker å arbeide med salg, kan du nå altså delta på kurset helt gratis!

Hvem kan melde seg på kostnadsfritt?

 • Du som har erfaring med salg og mangler formell kompetanse
 • Du som ønsker å jobbe med salg og mangler formell kompetanse
 • Du som er permittert eller arbeidsledig og ønsker formell kompetanse
 • Du som er ansatt og i jobb, men ønsker formell kompetanse

Fagbrev i salgsfaget for praksiskandidater

Jobber du med salg i for eksempel butikk, reisebyrå, hotell, forsikring eller på telefon? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med salg uansett bransje, kan du ta fagbrev salgsfaget for praksiskandidater.

Salgsmedarbeidere har mange navn. Uansett hvilken bransje du arbeider innenfor er det viktig at du som salgsmedarbeider, har grunnleggende kunnskaper om bedriftens produkter og/eller tjenester og hvordan du på best måte kan møte kundens behov.

Som salgsmedarbeider spiller du en viktig rolle for bedriftens lønnsomhet og det er viktig at du kjenner til bedriftens mål, retningslinjer og rammebetingelser.

Kjennskap til inntekts- og kostnadsfaktorer, prisberegning, inn og utgående merverdiavgift, svinn og omløpshastighet på produktene er også viktig for deg som salgsmedarbeider å ha kunnskap om.

Du er også bedriftens ansikt utad og måten du møter bedriftens kunder på ved å lytte til kundens behov, finne gode løsninger og kommunisere med kunden på en god måte, er avgjørende for bedriftens økonomi.

Du har en vesentlig rolle, fordi det er nettopp du som er i direkte kontakt med kunden. Det er i dette møtet med kunden, at kundens forventninger skal innfris og bedriftens inntekt skapes. Med fagbrev i salgsfaget vil du få en dypere forståelse for de rammebetingelser man daglig må forholde seg til og hvor viktig ditt bidrag som stolt fagarbeider er som bedriftens ansikt utad.

Formell kompetanse

Med fagbrev i salgsfaget øker du din formelle kompetanse og stiller sterkere på arbeidsmarkedet. Fagbrev i salgsfaget gir deg et bredt spekter av arbeidsmuligheter innen en rekke ulike bransjer.

Mange bedrifter synes det er vanskelig å få tak i gode og profesjonelle salgsmedarbeidere, det er stor etterspørsel etter faglært arbeidskraft. Med fagbrev i salgsfaget vil du også kunne lønnes som faglært arbeidskraft. Det er ikke uvanlig at faglærte selgere som har jobbet noen år starter egen bedrift, avanserer til avdelingsledere eller ledere der de jobber.

Eksamen + fagprøve = fagbrev

Før du kan gå opp til fagprøven i salgsfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev i salgsfaget som praksiskandidat.

For å ta fagprøven og få godkjent praksis må du ha 5 års arbeidspraksis. Du kan begynne på kurset og gjennomføre eksamen i teoridelen, selv om du har mindre enn 5 års praksis. Når du har opparbeidet deg 5 års praksis, kan du da få godkjent praksisen og ta fagprøven.

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Mer informasjon om praksiskravet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fagbrev i salgsfaget gir deg

 • Formell fagkompetanse
 • Lønn som faglært arbeidskraft
 • Økte muligheter til å avansere
 • Bredt spekter av arbeidsmuligheter i ulike bransjer

Fleksible nettkurs

Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev salgsfaget for praksiskandidater. Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen, og kurset vil vil være helt gratis i en begrenset periode for deg som oppfyller kravene.

Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen.

Våre fleksible nettkurs i salgsfaget gir deg tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon.

Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, Skype eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

Her er det «førstemann til mølla» som gjelder, så om dette er noe som kan passe for deg meld deg på i dag!

 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, png, pdf, jpeg, doc, docx, gif, tiff.
  Last opp dokumentasjon fra NAV på at du er permittert eller arbeidsledig. Dokumentasjonen kan f.eks. være skjermbilde av din side på nav.no.
 • 0,00,-