Den kinesiske mur

Kinesisk som fremmedspråk

Kinesisk – Et språk for fremtiden

Kinesisk er det språket som snakkes av flest mennesker i hele verden. På verdensbasis snakker 1,2 milliarder mennesker kinesisk, det er i overkant av hver femte person! Kina er en av verdens eldste sivilisasjoner og kinesisk er et av de eldste språkene som fortsatt er i bruk. Med landets over 5000 år gamle historie, kulturskatter og stadig voksende økonomi, er kinesisk et svært attraktivt språk å lære seg!

Hvorfor velge kinesisk som fremmedspråk?

På verdensbasis snakker 1,2 milliarder mennesker kinesisk– det er i overkant av hver femte person!
Kina er et av de mektigste økonomiske landene i verden, med den raskest sammenhengende veksten for en større økonomi gjennom tidene.  Stadig økende handelstilknytting til Norge og andre europeiske land, har bidratt til at språket er fremmedspråket med størst vekst i Europa. Kunnskap om kinesisk språk vil kunne stille deg lengst fremme i jobbkøen og gi deg økt forståelse for landets historie, kultur, økonomiske og politiske forhold i en stadig mer globalisert verden. Kinesisk er et skolespråk for fremtiden!

Velg kinesisk

På Akademiet i Oslo kan du velge kinesisk som fremmedspråk, i tillegg til spansk, fransk og tysk. 

Hvem velger kinesisk?

Undersøkelser viser at elevene som velger kinesisk er helt vanlige elever i norsk skole. Elevene velger kinesisk som fremmedspråk uavhengig av prestasjoner og karakterer i øvrige fag.

Det kinesiske språket kan virke overveldende, men det er ikke like vanskelig å lære som mange tror. Det som er sikkert, er at å lære seg kinesisk kan være en svært god investering i egen fremtid og ikke minst så er det morsomt språk å lære.

Ifølge Utdanningsdirektoratet har kinesisk det høyeste gjennomsnittet i standpunktkarakter av alle fremmedspråkene.

Kinesisk er det fjerde største fremmedspråket i norsk skole

Visste du at kinesisk er det fjerde største fremmedspråket i norsk skole? Etter spansk, tysk og fransk, som er de hyppigst valgte fremmedspråkene i skolen, kommer kinesisk. Fremmedspråksenteret gjennomførte i 2018 en kartlegging av kinesisk som fremmedspråk i norsk skole og undersøkelsen viser at kinesisk ikke bare er det fjerde største fremmedspråket i norsk skole, men også språket som er i raskest vekst.

Allikevel er det få elever som får muligheten til å velge kinesisk sammenlignet med spansk, tysk og fransk. Det er i dag et svært begrenset antall skoler som tilbyr kinesisk og utfordringene er knyttet til manglende ressurser.

Akademiet VGS Oslo er en av få skoler som tilbyr kinesisk

Ved Akademiet Videregående Skole i Oslo har det lenge vært et ønske å kunne tilby elevene kinesisk, og fra høsten 2019 vil det bli en realitet. Skolen blir da en av to videregående skoler i Oslo, som tilbyr kinesisk som fremmedspråk. Rektor ved Akademiet i Oslo, Selim Unsal, forteller at de er svært fornøyd med å kunne tilby noe litt utenom det vanlige.

– I Oslo er det kun en annen videregående skole, i tillegg til Akademiet VGS som tilbyr kinesisk. Kinesisk er et språk for fremtiden! Elever som velger kinesisk vil ikke bare lære språket, men vil også få innsikt i landets historie, kultur, økonomiske og politiske forhold. Jeg har stor tro på at elever som velger kinesisk som fremmedspråk vil bli svært fornøyd med valget. Elevene vil også få mulighet til å bli med på språkreise til Kina i skolens regi, avslutter Unsal.

Søk skoleplass