Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Tverrfaglige temaer

I løpet av skoleåret skal elevene på Akademiet VGS Heltberg Bislett gjennom flere tverrfaglige temaer. Les mer om de her!

Tverrfaglige temaer

Med fagfornyelsen som ble innført i 2020 har læreplanen et fokus på tverrfaglighet. Gjennom tverrfaglighet skal elevene kunne se sammenhengen mellom fag, se relevansen til faginnhold i et større bilde og videre blir kjent viktige temaer i dagens samfunn.

Læreplanen trekker i hovedsak frem tre tverrfaglige temaer som vi som skole forplikter oss til å gjennomgå: Demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. I tillegg til at temaene er gjennomgående i fagene gjennom skoleåret, setter vi opp tre tverrfaglige prosjekter som eleven skal jobbe med.  

Demokrati og medborgerskap

Demokrati- og medborgerskapprosjektet har vi dette skoleåret valgt å legge til oppstarten av året.

I kombinasjon med sosiale aktiviteter, bli kjent-turer og en kulturdag skal elevene reflektere over betydningen av å være en medborger og viktigheten av inkludering og anerkjennelse av ulikhet. Videre går vi nærmere inn på demokratiet og avslutter prosjektet med et skolevalg 4. september.  

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring blir i år et prosjekt gjennom hele skoleåret og har er fokus på hvordan hver enkelt skal mestre, være motivert og ha det bra i hverdagen. Det vil bli satt opp foredrag med ulike temaer gjennom skoleåret, utenfor skoletid, med refleksjonsoppgaver knyttet til mentortiden. Tiden som settes av utenfor skoletiden tas igjen som avspasering 18., 19. og 20. desember.  

Prosjekter vil avslutte med Heltberg gir tilbake juni 2024. Heltberg gir tilbake er et veldedighetsprosjekt hvor elevene og vi som skole får muligheten til å gi tilbake til samfunnet. 

I linken under ser dere en grov oversikt over temaer og fokus vi legger opp til underveis dette skoleåret.  

Bærekraftig utvikling  

I uke 3 settes det av en ukes prosjekt hvor elevene skal få lov til å fordype seg i bærekraftig utvikling.

Det vil ikke bli ordinær undervisning denne uken. Det vil bli eksterne forelesere og /eller ekstrusjoner ut i naturen eller hos næringslivet. Videre skal elevene få lov til å gå i dybden på noe som interesserer dem innenfor bærekraft og reflektere over fortid, status i dag og fremtid.  

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Bislett