Elever på Akademiet VGS Oslo

Internasjonal

Er du opptatt av nyheter, samfunn og demokrati? Glad i mennesker og nysgjerrig på verden?

Studiespesialisering med Internasjonal på Akademiet VGS Oslo

På Studiespesialisering med Internasjonal blir du bedre kjent med deg selv og andre. Du får økt forståelse for samfunnet du er en del av, samtidig som du lærer om andre kulturer.

Undervisningen foregår like gjerne på Stortinget, Deichman Bjørvika og universitetet, som i klasserommet. Du besøker jevnlig ambassader, museer og internasjonale organisasjoner. Undervisningen tar utgangspunkt i nyhetsbildet og ønsker å gi deg kunnskap og kompetanse til å forstå nasjonal og global utvikling.

Kunnskap om hva som foregår i verden og hvordan ting henger sammen er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer. Her er noen eksempler:

  • frivillige organisasjoner
  • mediebedrifter
  • forsvaret og etterretning
  • forskning, akademia og skolevesenet
  • ulike departementer og offentlige etater
  • politiske organisasjoner og partier
  • konsulentbransjen
Les mer om Akademiet VGS Oslo
Elever på Akademiet jobber på en Macbook

Vi tilbyr programfagene engelsk 1 og 2, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter og kommunikasjon og kultur 1 og 3.  Engelsk 1 og politikk og menneskerettigheter er det mulig å forsere allerede i vg1.

Arbeid med programfagene utvikler de språklige, kritiske og akademiske ferdighetene dine. Du får et godt grunnlag for å delta aktivt i samfunnsdebatten. Jevnlige karrieredager og gjesteforelesninger gir deg kunnskap om spennende studie- og jobbmuligheter med samfunnsfaglig eller internasjonal profil.

Elever på Akademiet VGS Oslo

Du får flere muligheter til å reise på studietur, delta på internasjonale skoleprosjekter og bidra i solidaritetsarbeid. Er du interessert i et helt skoleår på utveksling, tilbyr vi denne muligheten gjennom Akademiet Utveksling.

Til sammen gir Internasjonal kommunikasjon deg en grundig forberedelse til videre studier i Norge og utlandet.

Søk skoleplass

E-post: oslo@akademiet.no

Telefon: 22 46 69 00

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630 Bislett, 0136 Oslo

Kontakt Akademiet VGS Oslo