To privatister fra Akademiet Privatistskole sitter ved et bord og jobber med en MacBook

23/5-regelen

Hvem kan ta 23/5-pakken hos Akademiet?

Dette er en god mulighet for deg som ikke har gjennomført videregående opplæring, har lavt karaktersnitt eller et ufullstendig vitnemål fra tidligere reformer. 23/5-regelen gir mange flere en sjanse til å oppnå generell studiekompetanse og dermed komme raskere ut i jobb eller videre til høyere utdanning. 

Privatist jobber på kafe

Hva er 23/5-regelen?

Med 23/5-regelen kan du oppnå generell studiekompetanse som privatist.

 • Du har fylt eller fyller 23 det året du skal søke deg inn på høyere utdanning.
 • Kan dokumentere til sammen fem års fulltids yrkeserfaring og/eller utdanning
 • Har bestått de seks studiekompetansefagene
  • norsk
  • engelsk
  • samfunnskunnskap
  • historie
  • matematikk
  • naturfag

Praksiskravet: Hva inngår i fem års yrkespraksis eller utdanning?

For å kunne oppnå generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen, må du kunne dokumentere minst fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. Praksiskravet innebærer:

 • lønnet arbeid
 • læretid
 • frivillig arbeid
 • omsorgsarbeid
 • videregående opplæring
 • høyere utdanning
 • folkehøgskole
 • fagskole
 • annen utdanning
 • militærtjeneste
 • siviltjeneste
 • introduksjons- og norskprogram med samfunnskunnskap for nyankommede innvandrere

I tillegg kan nedsatt arbeidsevne også bli tatt hensyn til.

Med andre ord vil både arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning inngår i fem års yrkespraksis eller utdanning.

Ta 23/5-pakken hos Akademiet Privatist og Nettstudier

Fagene i 23/5-pakken kan du ta opp som privatist. Akademiet Privatist og Nettstudier tilbyr alle kursene i pakken og har gratis rådgivning for deg som er usikker på hvilke fag du vil ta eller om du er dekket av praksiskravet.

Som privatist melder du deg opp til eksamen via fylkeskommunen du bor i. Dette vil du få god hjelp til av din privatistlærer på Akademiet.

Les mer om 23/5-pakken

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

 

Kontakt oss nå!

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

 

Se fag og priser

Kontakt Akademiet Privatistskole og Nettstudier