Tre privatister som diskuterer ute. Foto.
Privatist som arbeider med fag på kafe, og prater med venninne. Foto.
Tre privatister som sitter i sofa med bøker på bordet. Foto.
1/3

Generell studiekompetanse 23/5

23/5-pakken gir deg generell studiekompetanse med kun seks fag.
Når du er 23 år eller eldre, og har minst fem års arbeidspraksis, kan du få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Da trenger du kun seks fag for å oppnå generell studiekompetanse og kan søke opptak til universitet eller høyskole.

Om 23/5-pakken

Toggle

For å få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du:

 • Fylle minst 23 år i søknadsåret
 • Dekke alle de 6 obligatoriske fagene vi tilbyr i pakken
 • Dokumentere minst 5 års heltids arbeidspraksis eller utdanning.
  Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning.

Inkludert i 23/5-pakken hos Akademiet er alle fagene du trenger.

Fag inkludert i 23/5-pakken

De fleste velger å gjennomføre 23/5-pakken på ett eller halvannet år.

 • Norsk muntlig og skriftlig (393 årstimer)
 • Engelsk (140 årstimer)
 • Matematikk 1P+2P (224 årstimer) 
 • Naturfag (140 årstimer)
 • Historie (140 årstimer)
 • Samfunnskunnskap (84 årstimer)

Skal du søke på studier som krever Spesiell studiekompetanse, kan du kombinere 23/5-pakken med realfag.

Labkurs

Hos Akademiet er labkurs alltid inkludert i kurset, i fag hvor labøvelser er en del av eksamen. I denne pakken er labkurs inkludert i Naturfag.
I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen, slik at du er trygg på gjennomføringen.

Har du valgt nettstudier vil kurset gjennomføres på undervisningsplattformen Live. Det vil si at du følger undervisningen live på nett i vårt digitale klasserom. Du logger på og følger undervisningen fra hvor du selv ønsker og du kan stille spørsmål direkte til lærer. Du kan også melde deg på labkurs ved våre stedbaserte privatistskoler.

Fullført grunnskole eller tilsvarende.
Selve kurset hos oss teller som ett år praksis, og derfor trenger du kun fire års arbeidspraksis eller utdanning for å kvalifiser på grunnlag av 23/5-regelen.

Velger du generell studiekompetanse med 23/5-regelen, må du ta følgende eksamener:

 • Norsk: Hovedmål skriftlig, sidemål skriftlig og muntlig eksamen
 • Engelsk: Skriftlig og muntlig eksamen
 • Matematikk 1P+2P: To skriftlige eksamener
 • Naturfag: Muntlig-praktisk eksamen
 • Historie: Muntlig eksamen
 • Samfunnsfag: Muntlig eksamen

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Fagkoder

 • Norsk hovedmål skriftlig: NOR1267
 • Norsk sidemål skriftlig: NOR1268
 • Norsk muntlig: NOR1269
 • Engelsk skriftlig: ENG1007
 • Engelsk muntlig: ENG1008
 • Matematikk 1P og 2P: MAT1019  og MAT1023
 • Naturfag: NAT1007
 • Historie: HIS1010
 • Samfunnskunnskap: SAK1001

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. 
Denne pakken regnes som fulltidstudium og du får derfor 100 % støtte på høsten og våren.