Chat with us, powered by LiveChat

Karaktergaranti

Akademiets privatistskoler og nettstudier har karaktergaranti. Karaktergaranti vil si at om du ikke forbedrer karakteren din og følger våre vilkår, vil du kunne søke om å få refundert det du har betalt for ditt privatistkurs i klasserom eller på nett. Det betyr at du hos oss alltid har en sikkerhet, når du velger å følge våre privatistkurs og nettstudier.

Karaktergaranti gjelder klasseromsundervisning og undervisning på nett

Vi tilbyr undervisning i klasserom ved våre privatistskoler og undervisning på nett, for deg som skal ta fag som privatist. På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs og nettstudier, rettet inn mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere har lang erfaring med å undervise elever opp mot eksamen, og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Følger du obligatorisk undervisning, får godkjent obligatoriske oppgaver og prøveeksamen, ligger forholdene godt til rette for å forbedre karakterer.

Velger du privatistundervisning i klasserom ved en av våre privatistskoler tilbyr vi både halvårskurs og helårkurs, på dagtid eller kveldstid. Velger du privatistkurs på nett, velger du selv når du ønsker å arbeide med faget. Du kan også velge en kombinasjon av undervisning i klasserom og på nett, når du skal ta flere fag.

Vi tilbyr et bredt utvalg privatistkurs og pakkeløsninger for deg som skal ta flere fag. Ønsker du mer informasjon om våre privatistkurs eller har spørsmål om vår karaktergaranti, ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

Vilkår for karaktergaranti

Følger du all obligatorisk undervisning i klasserom, får godkjent obligatoriske oppgaver og prøveeksamen, i tillegg til å legge inn de timene med egeninnsats som anbefales, ligger forholdene godt til rette for å gå opp i karakter. Her finner du fullstendige vilkår for karaktergarantien for privatistkurs ved våre privatistskoler og fullstendige vilkår for karaktergarantien ved nettstudier.

Gratis rådgivning

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

Kontakt oss

Våre fag

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

Se fag og priser