Elever på akademiet sitter i klasserommet på privatistskolen

Privatistundervisning i klasserom

Privatistundervisning i klasserom

Som privatist på en av våre privatistskoler får du et undervisningsopplegg med klasseromsundervisning på et av våre skolesteder.

De aller fleste av Akademiets privatistskoler deler lokaler med Akademiets videregående skoler og du har tilgang til undervisningslokaler, grupperom, områder for å arbeide med fagene på egenhånd og kantine. Privatistskolene har egne områder på våre videregående skoler som kun for privatister. Du velger selv om du ønsker å studere på dag- eller kveldstid. For mange er det en viktig del av læringsprosessen å arbeide med faget i en klasseromssituasjon med faglærer og medelever til fastsatte tider.

Velger du å bli privatist ved en av våre privatistskoler, får du nå Klasserom Full Flex inkludert i prisen. Med Full Flex får du tilgang til både klasseromsundervisning og online undervisning med profesjonelle digitale læringsressurser. Du får presentert de aller viktigste delene av pensum på en rask og effektiv måte. Full Flex kan benyttes som repetisjon av pensum etter undervisning, eller for å forberede deg til timene i klasserom med lærer.

Faglærer er tilgjengelig og kan svare på spørsmål og hjelper deg om trenger det. Våre privatistlærere har lang erfaring og sammen arbeiderer dere mot privatisteksamen. Privatistlærerne ved Akademiets privatistskoler kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal nå det målet du har satt deg.

Som privatist som følger klasseromsundervisning ved Akademiet Privatistskole kan du delta på studiedager med tilgang til hjelp fra faglærere, leksehjelp og du får labøvelser i alle realfag. Mange av våre privatister benytter seg av tilbudene og vi arrangerer studiedager i forkant av eksamen i det enkelte fag.

I løpet av kurset vil det være oppgaver og innsendinger.
Innsendingsoppgavene gir deg en unik mulighet til å arbeide konkret med fagstoffet, løse eksamensrelaterte oppgaver og få tilbakemelding fra faglærer på hvor du står og hva du kan arbeide mer med. Faglærer i det enkelte fag på din lokale privatistskole vil sette opp en plan og informere om oppgaver og frister for innsendinger.

Før privatisteksamen anbefaler vi at du benytter deg av muligheten for å gjennomføre prøveeksamen, enten du skal opp til skriftlig eller muntlig eksamen som privatist. Prøveeksamen arrangeres på din lokale privatistskole og du vil få beskjed av faglærer i det enkelte fag når prøveeksamen vil gjennomføres.

Har du spørsmål om det å være privatist med klasseromsundervisning, ta gjerne kontakt med våre rådgivere for gratis rådgivning.

Elev på Akademiet

Inkludert i prisen får du:

 • Eksamensrettet undervisning
 • Dyktige og engasjerte lærere
 • Innleveringer, skrivedager og praktiske kurs
 • Praktiske labøvelser i realfag
 • Leksehjelp
 • Avsluttende prøveeksamen (skriftlig og/eller muntlig)
 • 60 minutters timer
 • Tilgang til læringsplattformen Canvas
 • Gratis Office 365-pakke
 • Gratis rådgivning
 • Karaktergaranti som gir deg bedre karakter eller kurset på nytt – forutsatt at du har levert og fått godkjent alle innsendingsoppgaver, samt prøveeksamen

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

 

Kontakt oss nå!

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

 

Se fag og priser

Kontakt Akademiet Privatistskole og Nettstudier