To privatister prater sammen

Spesiell studiekompetanse

Se våre fag

Spesielle krav for studiekompetanse

Noen studier stiller spesifikke krav til studiekompetanse utover den generelle studiekompetansen. Disse kravene kan inkludere ekstra fag eller et minimumskrav i karakter for et bestemt fag.

De spesifikke fagkravene kan være en integrert del av vitnemålet ditt, eller de kan være fag du har tatt senere. Her kan du lese mer om noen av de mest etterspurte studiene som krever spesiell studiekompetanse.

Veier for å bli ingeniør

Det finnes en rekke veier for å bli ingeniør. Den mest vanlige veien er den vi ofte kaller for A-veien. Har du generell studiekompetanse og noen spesifikke realfag, har du det som trengs for å søke ingeniørstudiet med denne metoden.

A-veien

Ingeniørutdanningen krever generell studiekompetanse, i tillegg til noen spesielle realfag som kan variere litt fra studiested til studiested.

Eksempelvis krever NTNU at du følgende realfag i tillegg til generell studiekompetanse for å bli dataingeniør:

  • Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2
  • Matematikk R2
  • Fysikk 1

Andre veier til ingeniørstudiet

Dersom du har fagbrev og yrkesfaglig utdanning er du kvalifisert til å ta y-veien for å bli ingeniør i det fagfeltet du er utdannet innenfor. Det er også mulig å ta forkurs, realfagskurs eller Tresemesterutdanning (TRES) for å gjøre deg kvalifisert for ingeniørstudiet.

Vil du bli ingeniør?

Akademiet tilbyr fagene du trenger før ingeniørstudier i en egen pakke. Hos oss er labkurs alltid inkludert i pakken. Pakken gir i tillegg totalt 2 realfagspoeng.

Ønsker du å jobbe som lege?

Medisinstudiet går over seks år og krever generell studiekompetanse, R1-matte (eller S1 + S2), Kjemi 1 og Kjemi 2 og Fysikk 1.

Dersom du ønsker å jobbe som lege, tannlege eller farmasøyt er det krav om spesiell studiekompetanse med kravmetoden MEROD.

For å bli siviløkonom, må du imøtekomme fagkravet MATRS. Det innebærer generell studiekompetanse, i tillegg til matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

For å kunne studere bygg- og miljøteknikk kreves generell studiekompetanse, R1 + R2, og Fysikk 1.
Det kreves også at du har karakter 4 eller bedre i Matematikk R2 eller tilsvarende.

For å kunne studere bioingeniør trenger du generell studiekompetanse, i tillegg til realfagene Matematikk R1 (eller S1 + S2) og enten Fysikk 1, Biologi 1 eller Kjemi 1.

For å bli lærer trenger gjennomsnittskarakter 3 i norsk og matematikk.

Sidemål

I førskole- og grunnskolelærerutdanning er det krav om vurdering i begge målformer i norsk. Søkere som har vært fritatt for opplæring eller vurdering med karakter i sidemål i videregående skole, kan etter søknad gis fritak fra en av målformene.

Andre krav

Det kan kreves politiattest ved opptak til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av sin kliniske undervisning eller praksisopplæring.

Noen utdanninger krever også at man gjennomfører medisinsk testing – for eksempel tuberkulose.

For å bli sykepleier trenger du å imøtekomme fagkravet NO3MA3. Det innebærer at du har gjennomsnittskarakter på minst 3 i norsk og matematikk.

Våre spesialpakker

Vi tilbyr spesialpakker som inneholder fagene du trenger for å komme inn på henholdsvis medisin- og ingeniørstudiet. På Samordna opptak finner du oversikt over ulike kravkoder og hvilke studier som har spesielle opptakskrav.

Forkurs medisin – Medisinpakke

Pakken oppfyller fagkombinasjonen MEROD som gir deg de nødvendige forkunnskaper som trengs for å søke på medisinstudier i Norge. Pakken inneholder fagene kjemi 1 og 2, matematikk R1 og fysikk 1 og gir til sammen to realfagspoeng. MEROD er også fagkombinasjonen som kreves for å komme inn på odontologi- og farmasistudier i Norge.

Forkurs Ingeniør – Ingeniørpakke

Pakken oppfyller fagkombinasjonene HING, ING4R2 og SIVING som gir deg de nødvendige forkunnskapene som trengs for å søke på ingeniørstudier i Norge. Pakken inneholder fagene matematikk R1, matematikk R2 og fysikk 1 og gir til sammen to realfagspoeng.

Matematikk R1 + R2

Matematikk R1 + R2 gir deg 1,5 realfagspoeng. Kombinasjonen av fagene kreves blant annet for å komme inn på ingeniørstudier.

Se våre fag

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

 

Se fag og priser

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

 

Kontakt oss nå!

Spørsmål og svar

På samordnaopptak.no er det tildelt en unik kravkode for hver studium. Dersom koden er GENS, er det ingen spesifikke krav. Men er koden annerledes enn GENS, kan det være lurt å klikke seg inn for å sjekke kravene for det aktuelle studiet. Studier merket med annet enn GENS er det vi kaller for spesiell studiekompetanse.

Eksempel:

MEROD: Fagkrav for medisinutdanningen. Omfatter fagene Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2), Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

Spesiell studiekompetanse betyr at du har ekstra kompetanse utover den generelle, som du oppnår på videregående skole. Du kan få fordypningspoeng for realfag og språkfag.

Våre kurstyper