Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett
For deg som vil litt mer

Realfagspoeng – så mange ekstra poeng får du

Vurderer du å ta realfag på videregående? Det kan gi deg flere fordeler når du skal søke høyere utdanning på høyskole eller universitet.

Se våre fag

Noen utdanninger krever at du har tatt ett eller flere realfag, slik at du får realfagspoeng med i beregningen av ditt karaktergjennomsnitt ved innsøking.

Hva er realfagspoeng?

Realfagspoeng er de poengene du får i tillegg til ditt karaktersnitt etter å ha tatt realfag på vgs. Regner du ut snittet ditt med Akademiets karakterkalkulator, er tilleggspoeng automatisk lagt til.

Prøv karakterkalkulatoren

Disse realfagene gir deg realfagspoeng:

  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2 (Fysikk 2 gir deg 1 poeng)
  • Geofag 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Matematikk R1 og R2 (Matematikk R2 gir deg 1 poeng)
  • Matematikk S1 og S2
  • Informasjonsteknologi 1 og 2

Slik fungerer det

Du kan maksimalt få fire tilleggspoeng til sammen.

Når man regner tilleggspoengene, er både realfagspoeng og språkpoeng sammenlagt.

De fleste realfagene gir deg 0,5 poeng. Fysikk 2 og Matematikk R2 gir deg 1 helt poeng.

Du kan maksimalt få 1,5 realfagspoeng for matematikk.

Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Du får for eksempel 1,5 realfagspoeng for fagene S1 + S2 + R2.

Du kan maksimalt få 1,5 språkpoeng per språk.

Hvordan beregne poengsummen (skolepoeng VS. konkurransepoeng)

Når du skal regne ut ditt totale karaktersnitt, kaller vi det for skolepoeng.

Skolepoeng = Karakterpoeng (ditt karaktersnitt ganget med 10) + Realfagspoeng + Språkpoeng + Kjønnspoeng + Poeng for opptaksprøve

Noen studier gir ekstra poeng basert på kjønn for å oppnå bedre kjønnsbalanse. Noen studier kan også kreve at du tar en spesifikk opptaksprøve. Da vil disse elementene også legges til.

Legger du til tilleggspoeng (folkehøyskole, militæret) og alderspoeng, får du konkurransepoeng. Det er det som teller på ordinær kvote.

Prøv karakterkalkulatoren

Spørsmål og svar

Realfagspoeng er ekstrapoeng du får for gjennomføring av realfag som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Poengene brukes i opptaksprosessen til realfagsstudier på høyere utdanningsinstitusjoner.

Realfagspoeng er ofte et viktig kriterium for opptak til realfagsstudier. Høyere realfagspoeng kan gi bedre sjanser for å komme inn på ønsket studium.

Du kan ta realfag som privatist! På Akademiet kan du selv velge hvilken undervisningsform som passer for deg – klasserom, LIVE eller nettstudier.

Se våre fag

Noen studier tilbyr alternative opptaksveier eller tilleggspoeng for relevant faglig erfaring. Undersøk studier du er interessert i på vilbli.no.

Realfagspoeng vurderes sammen med andre opptakskriterier som karakterpoeng, språkpoeng og eventuelle opptaksprøver. Det varierer fra studium til studium, så sjekk de spesifikke kravene for det du vil studere.

Se oversikt over alle våre fag, forkurs og pakker med priser.

 

Se fag og priser

Akademiet tilbyr gratis og uforpliktende rådgivning til deg som vurderer å ta fag som privatist.

 

Kontakt oss nå!

Realfag

Kontakt Akademiet Privatistskole og Nettstudier