Elever har på labfrakker og ser på kolber i realfag på akademiet vgs fredrikstad
Akademiet VGS Fredrikstad

Velg realfag her hos oss

Akademiet VGS Fredrikstad tilbyr for første gang fordypning i realfag for deg som starter i vg1 høsten 2024.

Søk skoleplass

Velg realfag

Akademiet VGS Fredrikstad lanserer realfagslinje: – Vi ser at dette er noe elevene vil ha!

Det vil først være mulig å velge realfag i vg2, siden vg1-året er likt på alle skoler med studiespesialisering. På realfagslinjen møter du en rekke spennende fag du ikke har hatt tidligere. Felles for dem er at de alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer. Klimautfordringene som vi mennesker står overfor, må forstås og løses ved tverrfaglig bruk av realfagene.

Hvorfor velge realfag?

Realfag passer for deg som er glad i å arbeide med krevende teoretiske fag og har interesse, evne og anlegg for matematikk. Diagnostisering og behandling av sykdommer er ikke mulig uten realfag. Fysikere bidrar med utvikling av nye måter å lage bilder av kroppen på, kjemikere bidrar med utvikling av nye medisiner, mens biologer bidrar med forståelse av kroppens funksjoner fra gen-nivå til organismenivå. I bunnen av det hele ligger matematikken. Nesten alle vitenskapelige og teknologiske nyvinninger de siste 200 årene har vært avhengig av kalkulus, som vi begynner med for fullt i R1.

Hvem passer realfag for?

Mange høyere utdannelsesløp krever at du har realfag fra videregående. Tannlegestudiet, legestudiet, arkitektur og ingeniørstudier er eksempler på studier som krever realfag fra videregående. Også lærerstudiet har matematikk-krav og innen økonomi anbefales det også å ha et godt grunnlag i matematikk. Realfag er integrert i alle deler av samfunnet og nesten uansett hva man skal jobbe med, vil en bakgrunn innen realfag komme godt med. Matematikk er et interessant fag i seg selv, men det er også det viktigste verktøyet vi har i alle andre realfag.

Hva kan du bli?

Med studiespesialisering med realfag vil du få spesiell studie- kompetanse. Det gir deg grunnlaget du trenger for å søke ulike studier ved høyskoler og universiteter, og velge videre studier innen for eksempel, medisin, naturvitenskaplige eller teknologiske fag.

Programfag for realfag kan være:

  • Biologi
  • Fysikk
  • Geofag
  • Informasjonsteknologi
  • Kjemi
  • Matematikk for realfag
  • Matematikk for samfunnsfag
  • Teknologi og forskningslære

Slik legges fagene opp

VG1

Det første året på vg1 utgjør fellesfagene 30 timer per uke. Norsk 4 timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) 5 timer, engelsk 5 timer, naturfag 5 timer, fremmedspråk 4 timer, samfunnsfag 3 timer, geografi 2 timer, kroppsøving 2 timer.

VG2 OG VG3

På vg2 og vg3 velger du fordypning i programområde for realfag. Fellesfagene blir da redusert til 15 timer per uke og programfagene i realfag utgjør de resterende 15 timene per uke. Programfagene er på 5 timer, dette innebærer at det er 3 programfag på vg2 og vg3.

Hvis et av programfagene overlapper med et av fellesfagene vil du ha programfaget fremfor fellesfaget, og får dermed flere programfag. Minst to av programfagene må være innen det valgte fagområdet, da du må ha riktig mengde fag i godkjent kombinasjon for å få vitnemål.

Kontakt Akademiet VGS Fredrikstad