Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett går utenfor skolen
For deg som vil litt mer

Skolebesøk til Akademiet

Har du eller din bedrift lyst til å komme på besøk på en av Akademiets skoler?

Besøk Akademiets skoler

I Akademiet er vi stolte av våre gode resultater.

Gjennom våre verdier tillit, medbestemmelse og inkludering, ønsker vi å være den beste og mest fremtidsrettede skolen i Norge.

Med over 8 500 elever fordelt på 13 videregående skoler, 10 privatistskoler, nettstudier og 3 barne- og ungdomsskoler, vet vi litt om hva som skal til for å tilrettelegge for en god og lærerik skolehverdag.

Ønsker du å lære mer om hvordan vi får det til? Meld deg på i skjemaet på denne siden.

Akademiet har vært Norges beste skole i 11 år

Akademiet har i årene 2011 til 2022 vært Norges beste skole ifølge Utdanningsdirektoratet sin elevundersøkelse. Flere av Akademiet sine skoler ligger også helt i Norges-toppen på gjennomføring og avgangskarakter. Vi tror våre gode resultater kommer av vår pedagogiske modell (Akademietmodellen), der tillit, relasjoner og læringsmiljø er hovedfokus. I Akademiet får elevene jobbe selvstendig og styre sin egen læring, samtidig som de hele tiden er sammen med lærere som ser hver enkelt elev og er tilgjengelige og til stede for elevene.

Akademietmodellen

Ønsker du å besøke en av våre skoler?

Vi får hvert år mange henvendelser om besøk på våre skoler fra både inn- og utland. Vi synes dette er veldig hyggelig og prøver å ta imot alle som ønsker det. Vi har organisert oss på elev-verter som sammen med skolens administrasjon tar imot gjester, viser rundt og orienterer om vår pedagogiske modell. Send oss gjerne en forespørsel om besøk i skjemaet under, så vil vi svare så raskt vi kan – velkommen til Akademiet!


English:

Akademiet has been Norway’s best school for 11 years

From 2011 to 2022, Akademiet has been Norway’s best school according to The Norwegian Directorate for Education and Training’s student survey. Several of our schools are also at the very top in Norway, in terms of completion and graduation grades. We believe our good results come from our educational model (Akademietmodellen), where trust, relations and learning environment are the main focus. At Akademiet the students can work independently and manage their own learning, while at the same time they are constantly with teachers who see each individual student and are available and present for the students.

Would you like to visit one of our schools?

Every year we receive many inquiries about visits to our schools from both Norway and around the world. We always try to accommodate everyone who wants a visit. We have organized ourselves with student hosts. Together with the school’s administration, the hosts will welcome guests, show them around and provide information about our educational model. Feel free to send us a request for a visit in the form below, and we will respond as quickly as we can. Welcome to Akademiet!

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Meld deg på skolebesøk nå!

  • DD slash MM slash YYYY