Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier jobber fokusert på Macbook
Akademiet Ungdomskole Lier

Solide resultater på nasjonale prøver: Best i Lier

8. og 9. trinnselevene på Akademiet har levert fantastiske resultater på nasjonale prøver og viser at god innsats gir uttelling.

Søk

Leverte på nasjonale prøver

Nylig ble resultatene fra nasjonale prøver for skoleåret 2023/2024 offentliggjort på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

8. og 9. trinnselevene på Akademiet Ungdomsskole Lier har levert fantastiske resultater og viser at god innsats gir uttelling. Skolen gjør det best av alle grunnskolene i Lier kommune.

Testes i lesing, regning og engelsk

Nasjonale prøver er en del av det nasjonale kvalitetssystemet for grunnskoleopplæringen. De gjennomføres årlig for å gi en oversikt over hvordan elevene i norsk skole presterer i lesing, regning og engelsk. Resultatene gir skoler, foreldre og myndigheter verdifull informasjon om hva som fungerer bra og hvor det er behov for forbedringer.

Stolt av innsatsen – best i Lier

Akademiet Grunnskole har som mål å gjøre elevene mest mulig klar for videregående skole. Det ønsker de å gjøre gjennom tett oppfølging av elevene. Kjernen i Akademiets verdier er positivt elevsyn, kontinuerlig utvikling og nysgjerrighet i møte med fag og medelever.

Vi er veldig stolte av elevene våre og hva de har levert på nasjonale prøver. Resultatene reflekterer innsatsen elevene og lærerne våre legger ned hver eneste dag!

Akademiets tre grunnskoler kan alle skimte med å være best i både Oslo, Drammen og Lier. I tillegg slår alle tre også landsgjennomsnittet i både engelsk, lesing og engelsk.  

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Les mer om våre skoler

Akademiet Ungdomsskole LierLier kommuneHele landet
Engelsk 8. trinn545050
Lesing 8. trinn555049
Lesing 9. trinn605453
Regning 8. trinn524949
Regning 9. trinn645354
Kilde: Udir.no