Elever på Akademiet Realfagsskole Oslo spiller sjakk
Akademiet Realfagsskole Oslo

Solide resultater på nasjonale prøver

8. og 9. trinnselevene på Akademiet har levert fantastiske resultater på nasjonale prøver og viser at god innsats gir uttelling.

Søk

Leverte på nasjonale prøver

Nylig ble resultatene fra nasjonale prøver for skoleåret 2023/2024 offentliggjort på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 

8. og 9. trinnelevene på Akademiet Realfagsskole Oslo har levert suverene resultater og viser at god innsats gir uttelling. Skolen troner på toppen av grunnskolene i Oslo kommune.  

Testes i lesing, regning og engelsk

Nasjonale prøver er en del av det nasjonale kvalitetssystemet for grunnskoleopplæringen. De gjennomføres årlig for å gi en oversikt over hvordan elevene i norsk skole presterer i lesing, regning og engelsk. Resultatene gir skoler, foreldre og myndigheter verdifull informasjon om hva som fungerer bra og hvor det er behov for forbedringer.

Stolt av innsatsen – best i Oslo

 Akademiet Grunnskole har som mål å gjøre elevene mest mulig klar for videregående skole. Det ønsker de å gjøre gjennom tett oppfølging av elevene. Kjernen i Akademiets verdier er positivt elevsyn, kontinuerlig utvikling og nysgjerrighet i møte med fag og medelever. 

Vi er utrolig stolte av prestasjonene til elevene våre! De legger ned en enorm innsats gjennom hele skoleåret og står på hver eneste dag!

Akademiets tre grunnskoler kan alle skimte med å være best i både Oslo, Drammen og Lier. I tillegg slår alle tre også landsgjennomsnittet i både engelsk, lesing og engelsk.  

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Les mer om våre skoler

Akademiet Realfagsskole OsloOslo kommuneHele landet
Engelsk 8. trinn635350
Lesing 8. trinn585249
Lesing 9. trinn635753
Regning 8. trinn545149
Regning 9. trinn615654
Kilde: Udir.no