Tre elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett går utenfor skolen
Akademiet VGS Heltberg Bislett

Tidligere elever og foresatte

Vi har snakket med to tidligere elever og foresatte. Sjekk hva de har å si om Akademiet VGS Heltberg Bislett!

Hva gjør de nå?

Foresatte for tidligere elever

– På Akademiet VGS Heltberg Bislett fant vi et godt og nært miljø. For oss var det viktig at våre barn gikk på en skole hvor de kunne bli sett og hørt, og få en fleksibel undervisning som passet opp mot
personlighetene deres. Det var noe som vi syntes var spesielt med denne skolen. Vi ble fort og godt kjent med lærerne som foreldre, og det samme gjaldt for våre barn.

Vi har hatt i alt tre barn som studerte ved Akademiet VGS Heltberg Bislett. I løpet av deres studieløp har vi hatt nær og god dialog med skolen. Spesielt når det kom til fagutvalg og måloppnåelse i fagene var lærerne til stor hjelp. Vi, sammen med skolens ledelse og pedagoger, satt opp detaljerte planer for hvordan elevene kunne lykkes i de
ulike fagene. Spesielt i fag som er krevende, og veldig vanskelig å score toppkarakter på var vi i møte med skolen om. Der diskuterte vi med faglærer, rektor og selvfølgelig barna våre om hvordan elevene skulle lykkes i faget. Vi startet med å identifisere hva som var spesielt krevende og læreren satt opp planer med undervisning,
ekstra ressurser og oppgaveløsning som bygget opp forståelsen av faget. Det er blant noe av det som hjalp barna våre å score veldig godt på vurderinger og eksamener.

Faglærerne har spisskompetanse i sine fag, og er tilgjengelige for spørsmål til oppgaver eller fagstoff. Lærerne er imøtekommende og lette å snakke med, noe som gjør at man tørr å stille spørsmål, smarte vel som “dumme”. Skolen hjalp oss med å finne løsninger når fagstoffet virket tungt for barna. På førsteåret til sønnen min, husker jeg at han syntes T-matten var litt forvirrende. Vi tok kontakt nesten umiddelbart med skolen, og ble bedt om å komme innom for et møte samme uke.

Der hadde vi dialog om faget og hvordan man kunne bygge kompetanse i det. Når sønnen vår kom hjem uken etterpå fortalte han at de hadde fått inn en ny hjelpelærer i T-matte. Skolen hadde nemlig hyrt inn ekstra hjelp sånn at sønnen vår kunne få den ekstra hjelpen han trengte i faget. Det er bare ett eksempel på noen av tiltakene skolen er villig og ivrige etter å sette i gang for de ekstra entusiastiske studentene.

Tahira og Jafer Ali, foresatte til tidligere elever Saad, avgangsår 2019, Zia, avgangsår 2021 og Moazam, avgangsår 2023.

Foresatte for elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Vi har en datter som gikk sine tre år på Akademiet VGS Heltberg Bislett, og vi var ikke i tvil da vår andre datter også ønsket seg dit. Vi opplever at de begge gikk fra å ikke trives så godt på skole, til å stortrives. Mye pga. hvordan undervisningen foregår, lærere og et utrolig godt miljø blant studentene. Vi opplever lærere som ser, og bryr seg veldig om ungdommen. Også vi som foreldre er blitt tatt veldig godt imot og kommunikasjonen mellom oss og skolen/mentor har vært og er veldig bra. 

 

Tommy og Caroline, foresatte til tidligere elev Dina, avgangsår 2021 og nåværende vg1-elev Marie.

Ayesha Akram

Studentportrett

Ayesha Akram

Tidligere elev på Akademiet VGS Heltberg Bislett

– Nå studerer jeg medisin ved Universitetet i Oslo, som er både gøy og hektisk. Akkurat nå har jeg begynt på den kliniske delen av studiet, hvor vi er mye på sykehuset og det er nok den beste delen av studiet. Vi får møte ulike pasienter og lærer om alt fra hvordan man prater med pasienter til ulike type sykdommer. Studiet er krevende og det krever mye disiplin, men det er også veldig gøy! I tillegg ender man opp i et veldig givende yrke etter endt studieforløp. Overgangen fra videregående skole til medisinstudiet var ikke så stor med tanke på arbeidsrutinen jeg var vant med. Vi hadde mye tid til selvstudier på Akademiet VGS Heltberg Bislett på grunn av Montessoriopplegget som var implementert i timeplanen vår, og jeg jobbet mye selvstendig. Derfor ble overgangen til universitet noe enklere. Men det som var vanskelig med overgangen til universitet var mengden pensum.

Kine Flaa

Studentportrett

Kine Flaa

Tidligere elev på Akademiet VGS Heltberg Bislett

– Akademiet VGS Heltberg Bislett er en skole som legger stor vekt på at vi som elever skal jobbe selvstendig og ta ansvar for egen læring. Da jeg begynte på masterstudier i klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen rett etter videregående, var dette en stor fordel. Overgangen til høyere utdanning ble enklere enn jeg hadde trodd på forhånd, og jeg stortrives som student i Bergen.

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Bislett