Elever på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika går i gangen

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke akademiet.no.

Tilgjengelighet på akademiet.no

Status per februar 2024

Det er utført tester av universell utforming av innholdet som er tilgjengelig på akademiet.no. Testene er utført ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.0.

Følgende avvik er avdekket

1.2 Tidsbaserte medier

  • 1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A): Noen videoer presenteres uten alternativ beskrivelse på nettstedet. Viktig informasjon er derfor hentet ut av videoen og lagt inn som tekstalternativ på nettsiden.
  • 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A): Tekstede videoer. Ikke alle videoene som er publisert på nettstedet er tekstet. Dette jobbes kontinuerlig med å forbedre.  
  • 1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt, Nivå A): Vi har ikke synstolket videoer på akademiet.no.

1.4 Mulig å skille fra hverandre

  • 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold (Nivå AA): Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Styleguiden vår har flere fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast.

2.4 Navigerbar

  • 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst, Nivå A): Noen lenketekster er ikke tilstrekkelig forklart hvor leder. Dette jobbes kontinuerlig med å forbedre.

Retningslinje 3.1 Leselig

  • 3.1.2 Språk på deler av innhold (Nivå AA): Noen ord, utrykk og navn er skrevet på engelsk uten at det er markert i koden. 

3.3 Inndatahjelp

  • 3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil, Nivå AA): Når man sender inn en søknad, kan man ikke logge seg inn for å endre søknaden i etterkant på egenhånd.

Erklæringen i sin helhet kan leses på nettsidene til UUtilsynet.

Vi ønsker tilbakemelding

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av Akademiet noe som hindrer deg i å få tak i informasjonen du er ute etter?

Send oss en e-post på post@akademiet.no eller ta kontakt i skjemaet nedenfor.

Kontakt Akademiet

Ta kontakt med oss!

Toggle
Leif Harald Lied
IT-sjef
Siri-Kristin Jensen
Siri-Kristin Jensen
Markedssjef
Julie Pedersen Weierud
Julie Pedersen Weierud
Markedsføring