New Zealand

Personvern

Personvernerklæring for Akademiet Utveksling

For søkere, elever og kunder

Akademiet Utveksling er ansvarlig for personopplysninger, og vil beskytte og respektere ditt personvern i henhold til EUs personvernforordning (2016/679) av 20.07.2018 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du bruker våre nettsider. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger og hvordan vi ivaretar sikkerheten til opplysningene.

Ved å bruke våre nettsider og eventuelt benytte tjenestene disse gir, herunder å bestille informasjon, samtale med studieveileder eller en plass som utvekslingselev, aksepterer du og gir tillatelse til at vi bruker dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernserklæringen.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er daglig leder som er behandlingsansvarlig ved behandlingen av personopplysninger.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Vi bruker opplysningene om deg på følgende måter:

 • Informasjon om destinasjon for utveksling
 • Personlige opplysninger i forbindelse med søknad

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre varer og tjenester.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 15. juni 2018 og den europeiske personvernsforordningen, GDPR. Behandlingsgrunnlaget er i de fleste tilfeller samtykke fra eller avtale med deg, med mindre annet er spesifisert.

Hvilke personopplysninger behandles? 

Når du søker plass på programmene våre, er utvekslingselev, er foresatt til utvekslingselev eller når du benytter andre av våre tjenester som for eksempel bestillinger eller konkurranser kan vi samle inn personopplysninger om deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn avhenger av omstendighetene og av hvilke tjenester du bruker, men kan omfatte følgende:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og postadresse
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Personnummer
 • Betalingsinformasjon
 • Vitnemål
 • Helseopplysninger
 • Pass og fødselsattest
 • Forsikringspolise
 • Opplysninger om foresatte (for elever under 18 år)

Vi bruker opplysningene om deg på følgende måter:

 • Informasjon om valg av destinasjon, ønske for utvekslingsprogram
 • Opplysninger om nåværende skolegang
 • Tilrettelegging av programtilbud for utvekslingsår

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Akademiet Utveksling har inngått databehandleravtale med følgende tredjeparter:

 • Google
 • Facebook
 • Microsoft
 • Snapchat

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

Akademiet Utveksling beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formålet de er innhentet for. Akademiet Utveksling lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Akademiet Utveksling forbeholder seg likevel muligheten til å registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring mot deg.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder? 

Du har rett til innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Akademiet Utveksling besitter om deg.

Den registrerte kan til enhver tid trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysningene, ved å kontakte Akademiet Utveksling.

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen av personopplysninger.

Hvordan sikres opplysningene? 

Akademiet Utveksling har tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysninger behandles på en måte som sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kontakt daglig leder på utveksling@akademiet.no