Elever på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika jobber sammen i gruppe

Lærerstaben på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika

Våre lærere er opptatt av å se den enkelte elev og skape relasjon med dem. Det gir trygghet i fagene og gode muligheter for at hver enkelt elev får ut sitt potensiale.

Bli bedre kjent med oss

I vår lærerstab har alle høy utdanning innen sitt fagfelt og lang erfaring som lærere.

Noen har også tilleggserfaring fra næringslivet. Vi er også stolte av å ha 50/50-deling mellom kvinner og menn.

Språklærerne våre har henholdsvis spansk og tysk som sitt morsmål.

Lærer på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika

Vi har snakket med én av våre fantastiske lærere, nemlig kjemilærer Kristian Weibye.

Les hva han har å si om hvordan det er å være lærer for våre elever på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: sandvika@akademiet.no

Telefon: 96 00 81 99

Adresse: Otto Sverdrups Plass 4, Sandvika, Norge

– Hva skal til for å lykkes som elev hos oss?

Som elev på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika kjem du langt med fagleg engasjement, gode arbeidsvaner og læreglede. Utan ein interesse for matematikk og naturfag er det vanskeleg å trivast med kvardagen og motivere seg for å gjere den jobben som krevst for å kome gjennom eit ganske tøft fagleg løp. Sosialt vil du då møte mange likesinna og raskt finne deg til rette på skulen.

– Hva har du fokus på i din undervisning?

Hos oss vil du møte lærarar som er engasjerte i faga dei underviser og som prøver å formidle kor spanande og morosame faga er. I kjemitimane mine vil du vere mykje på lab for å lære laboratorieteknikk og sjå teorien utført i praksis. Eg legg også vekt på mykje samtale, både mellom elevar og med meg, sidan språket i kjemi er særs viktig og noko vi skal meistre i løpet av åra på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika.

– Hva liker du med jobben din?

Med så mange engasjerte og interesserte elevar og lærarar er det ein særs morosam plass å jobbe. Som lærar vert ein utfordra fagleg både i klasserommet og på kontoret. Ein felles kjærleik for realfag gjer at eg kjem godt overeins sosialt også med alle på skulen.

– Har du noen gode råd til nye elever?

Engasjement og læreglede hjå elevar kjem sjølvsagt med meistring. Dersom du ikkje har eit sterkt grunnlag i matematikk og realfag frå ungdomsskulen kan det verte vanskeleg å halde på motivasjonen og engasjementet i tre år.