Elever på Akademiet VGS Ålesund

Valg av fokusområde Studiespesialisering vg1 Akademiet VGS Ålesund

Takk for din søknad til Akademiet VGS Ålesund. Du har søkt skoleplass via vigo og valgt Studiespesialisering vg1 på Akademiet som ditt 1. ønske.

I tillegg til vanlig Studiespesialisering (ordinært løp) tilbyr Akademiet VGS flere fokusområder innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram. Våre fokusområder juss og aktiv er ikke søkbare i vigo, og vi kontakter deg derfor for å avklare om du ønsker ordinær studiespesialisering, et av våre fokusområder, eller studiespesialisering med internasjonalt fokus.

Vi forbereder nå inntaket og trenger derfor din tilbakemelding snarest, og senest innen 18. mars. Du vil få svar på din søknad om skoleplass i månedsskiftet april/mai.

For skoleåret 2024-2025 ønsker jeg følgende:

1. Prioritet: Utdanningsprogram / fokusområde(Påkrevd)
Det er mange som søker seg inn hos oss og antall plasser på våre fokusområder er begrenset. Er du interessert i flere fokusområder ber vi om at du i tillegg prioriterer disse i ønsket rekkefølge.

Ønsker du å vite mer om våre fokusområder kan du lese mer her, og har du spørsmål eller ønsker nærmere info er du hjertelig velkommen til å kontakte oss eller ta turen innom skolen.