Elev sitter i sofaen på Akademiet VGS Bergen

Velkommen til Akademiet VGS Bergen

Akademiets visjon er at vi skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge.

Norges beste skole

Akademiets visjon er at vi skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge. Visjonen er enkel, men ambisiøs. Vi vil oppnå dette ved å være en skole med fokus på læring, samt et godt og inkluderende skolemiljø.

Din læring i sentrum på Akademiet VGS Bergen

På Akademiet VGS Bergen har vi dyktige og engasjerte lærere som er tilstede for deg som elev og som hjelper deg med å nå dine mål. Din læring er i sentrum for alt vi gjør. Vårt ønske er at du får hjelp og veiledning til å vokse både faglig og personlig. Samfunnet er i rask endring og vi som skole må stadig utvikle oss. Det er viktig for oss at vi hele tiden tenker nytt, og at vi utvikler oss i takt med samfunnsendringene. Vi har faglige dyktige lærere som bruker mulighetene ny teknologi, tverrfaglighet og tilgang til dybdekunnskap gir for å skape læring. Lærerne knytter også opplæringen til dagsaktuelle tema og du kan lære gjennom både praktisk og teoretisk tilnærming.

Godt læringsmiljø

Akademiet VGS Bergen har et godt læringsmiljø der du blir inkludert både faglig og sosialt. Du skal kjenne deg sett og ivaretatt slik at du kan realisere potensialet ditt. Vi vil være en skole som du etter skolegangen ser tilbake på med glede og der du har knyttet vennskap for resten av livet.
Akademiet er for deg som vil litt mer. Dette gjelder alle våre ansatte som strekker seg langt for at du skal få en så god utdanning som mulig. Vi ønsker også at du er interessert i å lære og har som mål å gjennomføre videregående skole med best mulige resultat.

Vil du vite mer om skolen Akademiet Bergen, treffe oss og ta en titt?
Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

bergen@akademiet.no
+47 55 32 32 31
Jonas Reins gate 4, 5008 Bergen

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: bergen@akademiet.no

Telefon: 55 32 32 31

Adresse: Jonas Reins gate 4, 5008 Bergen

Det er fortsatt mulig å søke!

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Bergen