Rektorer på Akademiet i Drammen

Velkommen til Akademiet i Drammen

Akademiets visjon er at vi skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge.

Norges beste skole

Visjonen er enkel, men ambisiøs. Vi vil oppnå dette ved å være en skole med fokus på læring, samt et godt og inkluderende skolemiljø.

Studietid og seminarer

Skoledagen består av kombinasjon av studietid og mer tradisjonell undervisning eller seminarer. En slik organisering gir deg mulighet til å være med å planlegge skolehverdagen din, og aktivt ta del i og eie læringsprosessene dine. Samtidig
gir dette lærerne dine anledning til å se hver enkelt elev. Dette trives lærere og elever godt med, og vi vet hvor avgjørende trivsel og gode relasjoner er for læring.

Lærere ser hver enkelt elev

På Akademiet har vi dyktige og engasjerte lærere som er til stede for deg som elev og som hjelper deg med å nå dine mål. Du som elev er i sentrum for alt vi gjør. Vår unike mentorordning og et godt samarbeid mellom lærerne på tvers av fag og trinn bidrar til dette.

På Akademiet er vi opptatt av å se hele eleven. Det betyr at vårt fokus vil være å støtte din utvikling både sosialt og faglig. Akademiet skal være et sted der du kan dyrke og utvikle dine talenter sammen med engasjerte og dyktige lærere og medelever.

Vårt ønske er at du får hjelp og veiledning til å vokse både faglig og personlig. Akademiet har et godt læringsmiljø og vi ønsker å være en skole som du etter skolegangen ser tilbake på med glede, og der du har knyttet vennskap for resten av livet.

Elever står utenfor Akademiet VGS Ypsilon

Ta kontakt

Har du lyst til å treffe oss og ta en titt på skolene våre?

Ta kontakt, så avtaler vi en hospitering eller et møte.

Nyttige lenker

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: drammen@akademiet.no

Telefon: 32 80 76 00

Adresse: Skogliveien 4, Bygg C, 3047 Drammen

E-post: ypsilon@akademiet.no

Telefon: 32 80 83 40

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen

E-post: drammen.heltberg@akademiet.no

Telefon: + 47 31 01 19 55

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen, Norge