Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett
Nytt utdanningsprogram

Agora-linjen

Skreddersy din egen utdanning på Akademiet VGS Heltberg Bislett.

Søk skoleplass

Om Agora-linjen

I Norge er Agora en ny og annerledes måte å tenke skole og undervisning på. Det første du vil bli spurt om her er «hva vil du lære?» 

En grunntanke på denne studieforberedende linjen er at mesteparten av skolearbeidet skal være drevet av indre motivasjon. Vi har tro på at dersom elevene får økt elevmedvirkning og frihet vil dette gi en skolehverdag som er preget av nettopp indre motivasjon, men også lærelyst, kreativitet og trivsel. 

På Agora jobber du derfor prosjektbasert ved at du selv velger et eller flere emner du vil fordype deg i. Agoramentorene veileder deg fortløpende, slik at du får vist mange forskjellige kompetanser mens du utforsker og arbeider med temaer du er nysgjerrig på. Agora følger den samme læreplanen som en vanlig studieforberedende linje. Sagt på en annen måte: Du tar fagene du skal og vil ta, men gjennom prosjekter og temaer du selv velger å arbeide med. 

Mentor og elev på agora på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Studiespesialisering med Agora

I Norge er Agora en ny og annerledes måte å tenke skole og undervisning på.

Les mer Søk

Din skolehverdag

På Agora har du et startpunkt og et sluttpunkt på hver skoledag. Hva som gjøres imellom er i stor grad styrt av deg selv. Hva skal du gjøre på ditt prosjekt i dag? Hvem skal du jobbe med og hvor skal du jobbe? Sammen med mentorene dine planlegges prosjektarbeidet ditt. Et stort prosjekt kan omfatte mange fag og kompetanseområder, men sammen med mentorene vil prosjektet brytes ned til mindre arbeidsoppgaver du selv velger når og hvordan du vil løse. 

Læring skjer ikke bare i et klasserom, og derfor er en sentral del ved Agora at man bruker samfunnet rundt seg i arbeidet med å lære og å utvikle seg. Derfor er vi omtrent én gang i uka ute på ekskursjon – vi drar på museer, foredrag, sosiale utflukter og andre arrangementer. Agora søker å fjerne avstanden mellom klasserommet og samfunnet utenfor. Derfor bruker vi byen og samfunnet rundt aktivt i arbeidet med å sørge for at du som elev lærer både mest og best. 

Dybdelæring

Fokus på større temaer i stedet for enkeltfag.

Frihet

Velg hva, hvordan og når!

Tverrfaglighet

Vis kompetanse på tvers av fag i fagpakken du setter sammen.

Film om Agora-linjen

Se lærerne og elevene våre fortelle om hvordan vi har det på Agora-linjen!

Hvem passer linjen for?

Agora passer i utgangspunktet for alle, men dersom du kjenner at du er klar for å jobbe selvstendig med temaer du faktisk brenner for i stedet for å jobbe med tradisjonelle skolefag preget av lærerstyrt undervisning, da er virkelig Agora noe for deg. Her vil du kjenne på at frihet og elevmedvirkning er rammet inn av god veiledning og et trygt og godt læringsmiljø. 

Vår inspirasjon for Agora-linjen

Gjennom Agora-linjen ønsker vi å tenke nytt når det gjelder videregående opplæring.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Idéen til Agora-linjen på Akademiet VGS Heltberg Bislett oppstod på besøk på Agora-skoler i Nederland. Her kan du høre mer om dette: