Mentor og elev på agora på Akademiet VGS Heltberg Bislett
For deg som vil litt mer

Studiespesialisering med Agora

I Norge er Agora en ny og annerledes måte å tenke skole og undervisning på.

Søk

Studiespesialisering med Agora

Det første du vil bli spurt om her er «hva vil du lære»? En grunntanke på denne studieforberedende linjen er at mesteparten av skolearbeidet skal være drevet av indre motivasjon. Vi har tro på at dersom elevene får økt elevmedvirkning og frihet vil dette gi en skolehverdag som er preget av nettopp indre motivasjon, men også lærelyst, kreativitet og trivsel.

Hvorfor velge studiespesialisering med Agora?

På Agora jobber du derfor prosjektbasert ved at du selv velger et eller flere emner du vil fordype deg i. Agora-mentorene veileder deg fortløpende, slik at du får vist mange forskjellige kompetanser mens du utforsker og arbeider med temaer du er nysgjerrig på. Agora følger den samme læreplanen som en vanlig studieforberedende linje.

Sagt på en annen måte: Du tar fagene du skal og vil ta, men gjennom prosjekter og temaer du selv velger å arbeide med.  

Slik er hverdagen

På Agora har du et startpunkt og et sluttpunkt på hver skoledag. Hva som gjøres imellom er i stor grad styrt av deg selv. Hva skal du gjøre på ditt prosjekt i dag? Hvem skal du jobbe med og hvor skal du jobbe? Sammen med mentorene dine planlegges prosjektarbeidet ditt. Et stort prosjekt kan omfatte mange fag og kompetanseområder, men sammen med mentorene vil prosjektet brytes ned til mindre arbeidsoppgaver du selv velger når og hvordan du vil løse.  

Læring skjer ikke bare i et klasserom, og derfor er en sentral del ved Agora at man bruker samfunnet rundt seg i arbeidet med å lære og å utvikle seg. Derfor er vi omtrent én gang i uka ute på ekskursjon – vi drar på museer, foredrag, sosiale utflukter og andre arrangementer. Agora søker å fjerne avstanden mellom klasserommet og samfunnet utenfor. Derfor bruker vi byen og samfunnet rundt aktivt i arbeidet med å sørge for at du som elev lærer både mest og best. 

Hvem passer linjen for?

Agora passer i utgangspunktet for alle, men dersom du kjenner at du er klar for å jobbe selvstendig med temaer du faktisk brenner for i stedet for å jobbe med tradisjonelle skolefag preget av lærerstyrt undervisning, da er virkelig Agora noe for deg.  

Her vil du kjenne på at frihet og elevmedvirkning er rammet inn av god veiledning og et trygt og godt læringsmiljø.

Utdanningsprogrammet tilbys ved følgende skolesteder:

E-post: bislett@akademiet.no

Telefon: +47 930 77 990

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630, Bislett 0136 Oslo

Agora

I Norge er studiespesialisering med Agora en ny og annerledes måte å tenke skole og undervisning på.

Mentor og studietid

Mentor hjelper deg med å jobbe selvstendig og disiplinert, og veileder deg gjennom videregående.

Macbook

Som elev på Akademiet får du en Macbook som arbeidsverktøy. Den får du beholde etter tre år hos oss.

Flere utdanningsprogram

Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Les mer Søk
Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk

Fornøyde elever

Det beste med Akademiet er lærerne. De blir nesten som en elev selv, fordi vi er så mye sammen med dem. De er lette å snakke med! Jeg synes også det gikk veldig fort å bli kjent med folk, selv om jeg ikke kjente noen fra før. Det er alltid noen som matcher din personlighet, og alle er veldig åpne for å bli kjent. I tillegg synes jeg friheten på skolen vår er utrolig bra.
Magnus Holmen
På Akademiet er vi opptatte av å finne den ekte interessen for læring og ikke bare pugge for å oppnå en høy karakter. Man kan tilpasse sin egen skolehverdag og dette gir muligheter for å jobbe mer med det man synes er vanskelig, eller det man synes er interessant. Jeg har aldri opplevd noe liknende på en annen skole. Det er et veldig godt forhold mellom lærerne og elever, og det jobbes hele tiden med samhold og trivsel på tvers av grupper og trinn.
Emma Frogner
Jeg synes vi har veldig gode lærere, mye frihet og et skikkelig bra klassemiljø på Akademiet. Lærerne tar seg tid til å hjelpe, og man får mer motivasjon til å holde på med skole dersom lærerne også viser interesse i faget. Det smitter over på elevene! Det er også veldig fint å kunne disponere tiden selv og fokusere på det vi selv ønsker.
Amalie Thorsen Løwe
På Akademiet er det god kontakt mellom alle lærere og elever, vi har frihet til å jobbe med det vi vil, når vi vil. Det å starte på Akademiet var veldig fint fordi jeg opplevde litt forandring etter ti år på grunnskole. Her har vi kortere seminarer, færre undervisningstimer og heller studietimer der vi selv disponerer tiden vår. Vi har engasjerte lærere som er interessert i å lære bort og å skape en god relasjon med elevene!
Madeleine Breda-Ruud