Elever på Akademiet VGS Ålesund

Studiespesialisering på Akademiet VGS Ålesund

På Akademiet VGS Ålesund kan du velge studiespesialisering med flere ulike fokusområder. Les mer om studiespesialisering her!

Hvem bør søke studiespesialisering?

Dersom du ser for deg at du skal ta høyere utdanning enten på høyskole eller universitet, vil du oppnå den største valgfriheten ved å velge Studiespesialisering. Kanskje ønsker du å bli lærer, politi, sykepleier, fysioterapeut, lege, ingeniør eller andre tilsvarende profesjoner? Eller kanskje er du ikke helt sikker på hva du ønsker å bli? Studiespesialisering er et utdanningsløp som gir deg en grundig innføring i fag du senere kan studere videre på universitet eller høyskole, og som ikke legger noen begrensninger for dine fremtidige valg.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Hva lærer du og hvordan er du som person

Som elev på dette utdanningsprogrammet velger du fordypning i programområde for Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi på vg2 og vg3. På vg2 velger du to programfag som må være fra programområdet ditt som også må videreføres til vg3. I tillegg til disse to programfagene skal du velge to programfag til, ett på vg2 og ett på vg3. Her har du valgfrihet i form av at du kan velge om faget skal være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde som for eksempel realfag eller fremmedspråk. Du trenger ikke å videreføre dette valgfrie faget fra vg2 til vg3.

Avhengig av fagvalgene dine vil du som elev på Studiespesialisering lære om ledelse og økonomi, matematikk og andre realfag, historie, politikk og psykologi, språk og andre teoretiske fag. Velger du Studiespesialisering bør du være glad i å arbeide med teoretiske fag. Det er også et pluss om du liker å samarbeide, skrive og regne, og har interesse for kultur og samfunnsforhold.

Veien videre

Ved Akademiet Videregående skole tilbys et bredt utvalg av programfag. Programfagene ved de ulike skolene kan variere noe. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du undersøke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag. På Akademiet har vi dyktige rådgivere som kjenner til de ulike kravene og som kan veilede deg til hvilke fag du bør velge for å gjøre veien så åpen som mulig.

Skolens tilbud innen studiespesialisering

  • Vg1 Studiespesialisering
  • Vg2 Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Vg3 Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi
Søk skoleplass

VG1

Norsk: 113

Naturfag: 140

Engelsk: 140

Fremmedspråk: 113

Samfunnskunnskap: 84

Geografi: 56

Kroppsøving: 56

Matematikk: 140

VG2

Norsk: 113

Fremmedspråk: 113

Historie: 56

Kroppsøving: 56

Matematikk: 84

Eget programområde: 280

Eget eller annet programområde: 140

VG3

Norsk: 168

Religion og etikk: 84

Historie: 113

Kroppsøving: 56

Eget programområde: 280

Eget eller annet programområde: 140

Fordypningspoeng

Som elev på Studiespesialisering får du anledning til full fordypning i Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Valg av retning foretas ved innsøking til vg2. Elever som velger å fordype seg i Språk, samfunnsfag og økonomi oppnår generell studiekompetanse. Elever som velger å fordype seg i Realfag oppnår spesiell studiekompetanse. Du kan få språkpoeng for fremmedspråk tatt som programfag, og realfagspoeng for realfag du har i videregående opplæring.

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Det er kun fag du tar i videregående opplæring som kan gi realfagspoeng og språkpoeng.

Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene kan være ekstra fag, eller karakterkrav i bestemte fag.

Elever på Akademiet VGS Ålesund
Les mer om Akademiet VGS Ålesund

REALFAGSPOENG

Matematikk S1: 0,5 poeng

Matematikk S2: 0,5 poeng

Matematikk R1: 0,5 poeng

Matematikk R2: 1,0 poeng

Fysikk 1: 0,5 poeng

Fysikk 2: 1,0 poeng

Kjemi 1: 0,5 poeng

Kjemi 2: 0,5 poeng

Biologi 1: 0,5 poeng

Biologi 2: 0,5 poeng

Teknologi og forskningslære 1: 0,5 poeng

Teknologi og forskningslære 2: 0,5 poeng

SPRÅKPOENG

Fremmedspråk nivå 1 som programfag: 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå 2 som programfag: 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå 3 som programfag: 1,0 poeng

Fokusområder

På Akademiet VGS Ålesund tilbyr vi Studiespesialisering med flere ulike fokusområder. Våre fokusområder er et tilbud til deg som er flink på skolen, ønsker en utfordring og som kanskje allerede nå har en plan for høyere utdanning.

Våre fokusområder:

To elever står med sola og utsikt bak seg

Studiespesialisering med internasjonalt fokus

Er du interessert i språk, internasjonal politikk og økonomi? Kanskje vil du lære mer om ulike samfunn og kulturer?

Les mer Søk
Elever trener på Aktivlinja på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studiespesialisering med aktiv

Ønsker du en mer aktiv og spennende skolehverdag? Da kan studiespesialisering med aktiv være noe for deg!

Les mer Søk
Tre elever på Akademiet jobber med juss

Studiespesialisering med juss

Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet?

Les mer Søk