Elever jobber i studietid på Akademiet VGS Heltberg Drammen
For deg som vil litt mer

Eksamenskarakter og standpunktkarakter

Hva skiller egentlig en karakter fire fra en sekser på eksamen og er det vanlig å få lavere karakter på eksamen enn i standpunkt?

Hva er forskjellen på standpunktkarakter og eksamenskarakter?

Standpunktkarakter er den karakteren du oppnår etter at du er ferdig med opplæringen i et fag. Karakteren skal gjenspeile den kompetansen du har oppnådd i faget. Derfor er det viktig at du har nok vurderingsgrunnlag i alle fag.

Eksamenskarakter er karakteren du mottar etter avlagt eksamen i et fag. Den teller like mye som standpunktkarakteren på vitnemålet ditt.

Hvilke eksamener er obligatoriske og hvilke er trekkfag?

Noen fag skal alle avlegge eksamen i, mens andre fag blir du tilfeldig trukket opp i. Dette varierer ut ifra hvilket utdanningsprogram du tar. Om et fag er obligatorisk eller om det er et trekkfag, kan du se på Udir.no.

Hvilke karakterer kan man endre som privatist?

Dersom du ikke ble helt fornøyd med karakteren du fikk på videregående kan du ta eksamen på nytt som privatist. Du kan også ta eksamen i et fag du ikke hadde undervisning i på videregående. Mange velger å bli privatist for å høyne snittet eller ta spesifikke fag – for eksempel realfag, for å oppnå et godt nok snitt for å komme inn på drømmestudiet.

Den nye privatistkarakteren din erstatter både eksamenskarakteren og standpunktkarakteren din fra videregående. Derfor kan det lønne seg dersom det er stort avvik mellom eksamen og standpunkt.

Eksempel:

Du fikk 3 i standpunkt og 5 på eksamen i norsk. Dersom du tar norsk som privatist, vil den nye eksamenskarakteren din gjelde, og begge karakterene fra vitnemålet ditt erstattes av den nye du får etter privatisteksamen.

Husk at vi har karaktergaranti – dersom du ikke bedrer karakter, får du kurset på nytt.

@akademiet.no

Visste du dette om eksamenskarakter fra vgs. og privatisteksamen? #fyp #tips #privatisteksamen #nettstudier #privatist #vgs #eksamen

♬ original sound – akademiet
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Hva betyr de ulike karakterene?

Hvordan skal man egentlig tolke karakteren?

Det er faglærer og/eller sensor som avgjør hvilken karakter du oppnår. Den generelle beskrivelsen av karakterbetydningen ligger på Udir.no, men det er viktig å huske at karakteren er basert på kompetansemålene per fag.

 • Karakter 1: Eleven har svært lav kompetanse i faget.
 • Karakter 2: Eleven har lav kompetanse i faget.
 • Karakter 3: Eleven har nokså god kompetanse i faget.
 • Karakter 4: Eleven har god kompetanse i faget.
 • Karakter 5: Eleven har meget god kompetanse i faget.
 • Karakter 6: Eleven har svært god kompetanse i faget.

Ord og utrykk

Har du lurt på hva enkelte eksamensord og -utrykk egentlig betyr? Du er ikke alene!

Eksamensform

 • S (skriftlig)
 • M (muntlig)
 • MP (muntlig-praktisk)
 • P (praktisk)

Vurderingsutrykk

 • Fritatt (F)
 • Ikke vurderingsgrunnlag (IV)
 • Godkjent (GK)
 • Ikke møtt (IM)

Ofte stilte spørsmål om eksamenskarakter og standpunkt

Som elev på Akademiet videregående skole vil standpunktkarakterene og eksamenskarakterene dine bli publisert på iSkole.

Dersom du tar eksamen som privatist, vil du få beskjed fra fylkeskommunen når sensur for skriftlig eksamen er klar.

Karakteren finner du på privatist.inschool.visma.no.

Husk at du må kontakte skolen du fullførte videregående på, for å få oppdatert vitnemål etter å ha gjennomført privatisteksamen.

Både standpunktkarakter og eksamenskarakter telles like mye når du regner ut snittet ditt.

Du legger sammen alle karakterene fra karakterkortet ditt og deler med antall karakterer du har fått.

Dersom du er nysgjerrig på hva du kan komme inn på med snittet ditt, kan du prøve karakterkalkulatoren til Akademiet!

Eksamenskarakteren (vgs) etter skriftlig eksamen vil du motta på slutten av skoleåret.

Dersom du tar eksamen på høsten, vil du få karakteren innen andre uken i januar. Dersom du tar eksamen i løpet av våren, vil du få karakteren innen siste uken i juni.

Eksamenskarakteren fra muntlig og muntlig-praktisk eksamen får du med en gang.

Ble du misfornøyd med årskarakter eller eksamenskarakteren? Da kan du ha rett på å klage.

 • Du har 10 dager på deg dersom du ønsker å klage på standpunkt- og/eller eksamenskarakter.
 • Dersom du klager på skriftlig eksamen og får ny karakter, er den endelig.

Utdanningsdirektoratet har gått gjennom resultater fra både eksamen og standpunkt i videregående skole og konkluderer med at nesten halvparten av elevene får lavere karakter til skriftlig eksamen enn ved standpunkt.

NUS-eksamen står for «ny, utsatt og særskilt eksamen». Dersom du ikke kunne være til stede på eksamensdagen, eller fikk karakter 1 i standpunkt eller på eksamen, kan du ha rett til å ta NUS-eksamen.

Du kan ha krav på NUS-eksamen dersom du:

 • Ny: Fikk karakter 1 ved ordinær eksamen. Du vil da beholde standpunktkarakteren i faget, men mister førstegangsvitnemål. Dersom du ikke benytter deg av NUS-eksamen ved første anledning, må du ta faget som privatist og standpunktkarakteren bortfaller.
 • Utsatt: Ikke kunne være til stede på eksamensdagen og har dokumentert gyldig fravær.
 • Særskilt: Fikk karakter 1 i standpunkt og ikke ble trukket ut til eksamen i faget.

Dersom du ønsker å kun ta opp fag som har muntlig eksamen, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å få gratis rådgivning.

Gratis rådgvining

Vg1

Gikk du studiespesialisering har du blant annet samfunnsfag og geografi med muntlig eksamen i vg1. Naturfag vg1 er en muntlig-praktisk eksamen.

Engelsk er én muntlig og én skriftlig eksamen når du er privatist.

Vg2 og vg3

Fremmedspråk har muntlig eksamen, i tillegg til en skriftlig eksamen.

Historie og religion vg3 er muntlige eksamener.

Norsk har tre eksamener: Bokmål, sidemål og muntlig.

I tillegg er det programfagene. Enkelte programfag – spesielt på vg3-nivå som som fysikk 2, kjemi 2 og biologi 2 har muntlig-praktisk eksamen og én skriftlig eksamen.

Noen av fagene som sosialkunnskap, sosiologi, rettslære 1 og psykologi 1 er muntlig eksamener. Mens rettslære 2 og psykologi 2 er skriftlige eksamener.

@akademiet.no

Svarer @lalalalala2340 Hvilke fag man kan ta opp fra vg1 som muntlig eksamen, kommer litt an på hvilken linje du gikk på vgs. Gikk du studiespesialisering kan du ta opp samfunnsfag og geografi som begge er muntlig eksamen. Naturfag er muntlig-praktisk og engelsk har to eksamener, en muntlig og en skriftlig 🙂 #eksamen #fyp #akademiet #privatist #vgs #muntligeksamen

♬ original sound – akademiet
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.
@akademiet.no

Svarer @ExtraHotDog

♬ original sound – akademiet
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.
Se våre fag

Kontakt Akademiet