To glade jenter i lab. Foto.
Lærer og elever har et forsøk i biologi på Akademiet Privatistskole
1/3

Biologi 1 med lab

Biologi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programmområdet realfag. I kombinasjon med Biologi 2 utgjør fagene en fordypning.
Faget gir 0,5 realfagspoeng.

Om faget

Toggle

Biologi handler om livet på jorden og om samanhenger mellom biologisk mangfold, evolusjon og biologiske prosesser. Faget skal bidra til at en forstår samanhenger i naturen, og gi kunnskap om samanhenger mellom helse og livsstil.

Kompetanse i biologi, etisk bevissthet og miljøbevissthet danner grunnlaget for berekraftig forvaltning av biomangfoldet og for å sikre vårt eget livsgrunnlag for framtiden. I biologi får en innsikt i hvordan naturvitskaplig og utforskende arbeid i biologi kan bidra til at vi finner løysinger for berekraftig utvikling. Faget skal forberede en på videre studier og arbeids- og samfunnsliv.

Kjerneelementer i Biologi 1:

  • Praksisar og tenkjemåtar i biologi
  • Biologiske system
  • Biologiske prosessar
  • Biologi i samfunnet

Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan få inntil 4 realfags- og språkpoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre.

Forkunnskaper
Det er en fordel å ha fullført Naturfag VG1 og Matematikk fra VG1, men det er ikke et krav.

Faget gir 0,5 realfagspoeng.

I kombinasjon med Biologi 2 utgjør fagene en fordypning.

Hos Akademiet er labkurs alltid inkludert i kurset, i fag hvor labøvelser er en del av eksamen. 
I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen, slik at du er trygg på gjennomføringen.

Har du valgt nettstudier vil kurset gjennomføres på undervisningsplattformen Live. Det vil si at du følger undervisningen live på nett i vårt digitale klasserom. Du logger på og følger undervisningen fra hvor du selv ønsker og du kan stille spørsmål direkte til lærer. Du kan også melde deg på labkurs ved våre stedbaserte privatistskoler.

I Biologi 1 er det muntlig-praktisk eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.