To privatister som gjennomfører labforsøk. Foto.
1/2

Fysikk 1 med lab

Fysikk 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programmområdet realfag. I kombinasjon med Fysikk 2 utgjør fagene en fordypning.
Faget gir 0,5 realfagspoeng.

Om faget

Toggle

Fysikk handler om å forstå den fysiske verden, fra de minste partiklene til hele universet. Faget gir innsikt i hvordan verden er bygget opp, muligheter til å se sammenhenger i naturlige fenomener og verktøy til å forutsi utfall av fysiske prosesser.

Fysikk handler også om hvordan teknologisk utvikling påvirker individet og samfunnet. Kompetanse i analytisk tenkning og problemløsing forbereder elevene til videre utdanning og arbeidsliv.

Kjerneelementer i Fysikk 1:

  • Praksiser og tenkemåter i fysikk
  • Energi og energioverføring
  • Krefter og felt
  • Materie, tid og rom

Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan få inntil 4 realfags- og språkpoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre.

Det er en fordel å ha fullført Naturfag VG1 og Matematikk fra VG1, men det er ikke et krav. Det er også en fordel å ha tatt matematikk R1 eller å ta dette parallelt.

Faget gir 0,5 realfagspoeng.

I kombinasjon med med Fysikk 2 utgjør fagene en fordypning.

Hos Akademiet er labkurs alltid inkludert i kurset, i fag hvor labøvelser er en del av eksamen. 
I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen, slik at du er trygg på gjennomføringen.

Har du valgt nettstudier vil kurset gjennomføres på undervisningsplattformen Live. Det vil si at du følger undervisningen live på nett i vårt digitale klasserom. Du logger på og følger undervisningen fra hvor du selv ønsker og du kan stille spørsmål direkte til lærer. Du kan også melde deg på labkurs ved våre stedbaserte privatistskoler.

I Fysikk 1 er det muntlig-praktisk eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.