Jente som smiler mens hun jobber med fag på Mac med headset. Foto.
1/2

Geofag 2

Geofag 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. I kombinasjon med Geofag 2 utgjør fagene en fordypning.
Faget gir 0,5 realfagspoeng.

Om faget

Toggle

Geofag handler om å forstå jordsystemene, både hvordan de virker sammen og hver for seg, og hvordan de former jorda over tid. Geofaglige undersøkelser i faget skal bidra til utvikling av en helhetlig forståelse av jorda som system og menneskets plass i jordsystemene. Videre skal faget bidra til kunnskap om hvordan menneskene kan påvirke og leve med klimaendringer og naturfarer, og bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse. Fordypning i geofaglige problemstillinger forbereder en til videre studier og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kjerneelementer i Geofag 2:

  • Geofaglig feltarbeid
  • Jordsystemer i tid og rom
  • Modeller og modellering
  • Mennesket i jordsystemene

Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan få inntil 4 realfags- og språkpoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre.

Vi anbefaler at du har tatt Geofag 1 fra før ev. at disse fagene tas parallelt, men det er ikke et krav.

Når du tar matematiske fag som privatist anbefaler vi at du har en Windows PC eller Mac tilgjengelig. Andre enheter som for eksempel iPad og Chromebook er ikke å anbefale til arbeide med Excel eller GeoGebra. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr.

I Geofag 2 er skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.