Jente som jobber med fag ved bord med Mac og bok. Foto.
1/1

Historie

Historie er ett av de seks minstekravsfagene, og du må derfor ha faget for å få generell studiekompetanse.

Om faget

Toggle

Historie er et sentralt fag for kultur- og samfunnsforståelse, dannelse og identitetsutvikling. Faget skal bidra til at forståelse for seg selv og samfunnet og at strukturer, verdier og holdninger i nåtiden har røtter i fortiden. Gjennom faget skal en utvikle innsikt i sentrale historiske hendelser og sammenhenger og hvilke handlingsrom folk hadde før i tiden.

Faget skal vidre bidra til at en blir aktive medborgere som kan orientere seg, ta stilling til og se nåtidige utfordringer i en historisk sammenheng. Erkjenning av at verden har vært annerledes, og at samtiden og framtiden kan bli en annen, er en viktig forutsetning for aktiv samfunnsdeltakelse. Gjennom faget skal en utvikle evne til kritisk tenking og vitskaplige tenkemåter som setter en i stand til å innhente kunnskap og til å forstå hvordan kunnskap blir til, og hvordan framstillinger av fortiden blir brukt og misbrukt. Dette gir kompetanse som forbreder en til deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Kjerneelementer i Historie:

  • Historiebevissthet
  • Utforskende historie og kildekristisk bevissthet
  • Historisk empati, sammenhenger og perspektiv
  • Menneske og samfunn i fortid, nåtid og fremtid

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Historie er det muntlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Fagkoder

Privatister som skal ta historie studiespesialisering eller 23/5 regelen skal melde seg opp til eksamen i følgende kode:

  • HIS1010

Privatister som skal ta historie som påbygging med eller uten fagbrev etter yrkesrettet utdanningsløp, skal melde seg opp til eksamen i følgende kode:

  • HIS1011

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 169 eller 140 årstimer.