Privatister som gjennomfører forsøk i Kjemi på lab. Foto.
1/2

Kjemi 1 med lab

Kjemi 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programmområdet realfag. I kombinasjon med Kjemi 2 utgjør fagene en fordypning.
Faget gir 0,5 realfagspoeng.

Om faget

Toggle

Kjemi handler om stoffers og materialers oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Faget skal gi grunnlag for å kunne forstå vår fysiske verden og innsikt i hvordan kompetanse i kjemi bidrar til endringer i samfunnet. Kjemi skal gi innsikt i hvordan naturvitenskapelig kompetanse og utforskende arbeid kan bidra til å finne løsninger og forberede elevene på videre studier og et arbeids- og samfunnsliv. 

Kjerneelementer i Kjemi 1:

  • Praksiser og tenkemåter i kjemi
  • Kjemiske bindinger og strukturer
  • Kjemiske reaksjoner
  • Anvendt kjemi

Faget gir 0,5 realfagspoeng. Du kan få inntil 4 realfags- og språkpoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre.

Det er en fordel å ha fullført Naturfag VG1 og Matematikk fra VG1, men det er ikke et krav.

Faget gir 0,5 realfagspoeng.

I kombinasjon med med Kjemi 2 utgjør fagene en fordypning.

Hos Akademiet er labkurs alltid inkludert i kurset, i fag hvor labøvelser er en del av eksamen. 
I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen, slik at du er trygg på gjennomføringen.

Har du valgt nettstudier vil kurset gjennomføres på undervisningsplattformen Live. Det vil si at du følger undervisningen live på nett i vårt digitale klasserom. Du logger på og følger undervisningen fra hvor du selv ønsker og du kan stille spørsmål direkte til lærer. Du kan også melde deg på labkurs ved våre stedbaserte privatistskoler.

I Kjemi 1 er det muntlig-praktisk eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.