Vekter til trening i flere sterke farger. Foto.
1/1

Kroppsøving

Kroppsøving er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.

Om faget

Toggle

Kroppsøving er et sentralt fag for å stimulere til livslang bevegelsesglede og til at en driver fysisk aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger. Faget skal bidra til at en lærer, sanser, opplever og skaper med kroppen. Gjennom bevegelsesaktivitet og naturferdsel sammen med andre fremmer kroppsøving samarbeid, forståelse og respekt for hverandre.

Faget skal bidra til utvikling av kompetanse om trening, livsstil og helse, og at en erfarer hva egen innsats betyr for å oppnå mål. Innsatsen er derfor en del av kompetansen i kroppsøving. Faget skal motivere en til å holde ved like en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i framtidig arbeidsliv.

Kjerneelementer i Kroppsøving:

  • Bevegelse og kroppslig læring
  • Deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter
  • Uteaktiviteter og naturferdsel

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Kroppsøving er det muntlig-praktisk eksamen. Gjennomføringen av eksamen er tredelt. Den første delen er praktisk, og du velger mellom dans, basketball, fotball og innebandy når du melder deg opp til eksamen. Del to er også praktisk, og består av basistrening. Del tre er teoretisk, og du får en oppgave knyttet til et hovedområde i faget .

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 168 årstimer.