Gutt som smiler i klasserommet mens han ser på skjermen. Foto.
1/1

Matematikk 1PY

Matematikk 1PY er for deg som har tatt yrkesfag og mangler påbygging til generell studiekompetanse.

Om faget

Toggle

Matematikk PY er et sentralt fag for å kunne forstå og beskrive forhold og sammenhenger i samfunnet gjennom matematisk modellering. Faget skal bidra til at en utvikler et presist språk for kritisk tenkning og matematiske problemløsingsstrategier. Matematikk PY skal forberede en på et samfunn og arbeidsliv i utvikling gjennom praktisk bruk av matematikk.

Kjerneelementer i Matematikk 1PY:

  • Utforsking og problemløsing
  • Modellering og anvendelser
  • Resonnering og argumentasjon
  • Representasjon og kommunikasjon
  • Abstraksjon og generalisering
  • Matematiske kunnskapsområder

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Når du tar matematiske fag som privatist, anbefaler vi at du har en Windows PC eller Mac tilgjengelig. Andre enheter som for eksempel iPad og Chromebook er ikke å anbefale til arbeide med Excel eller GeoGebra. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr.

I Matematikk 1PY er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 84 årstimer.