Privatister som jobber sammen rundt bord, og lærer som forklarer oppgave. Foto.
1/1

Matematikk 1T

Matematikk 1T eller 1P, i kombinasjon med matematikk fra VG2, er minstekravet for å oppnå generell studiekompetanse.
Matematikk 1T gir også nødvendige forkunnskaper til Matematikk R1. Du må ha Matematikk R1 for opptak til studier som medisin og veterinær, i tillegg til ingeniør- og økonomiske fag. Faget passer også for deg som ønsker å arbeide innenfor områder som naturvitenskap, teknologi og datafag.

Om faget

Toggle

Matematikk T er et sentralt fag for å tilegne seg verktøy for å kunne forstå matematiske sammenhenger. Faget skal gi mulighet til å utvikle problemløsingsstrategier som forbereder en til videre arbeid i andre fag som krever matematikk. Matematikk T skal forberedeen på en utdanning og et arbeidsliv som stiller krav om matematisk forståelse, gjennom teoretisk bruk av matematikk.

Kjerneelementer i Matematikk 1T:

  • Utforsking og problemløsing
  • Modellering og anvendelser
  • Resonnering og argumentasjon
  • Representasjon og kommunikasjon
  • Abstraksjon og generalisering
  • Matematiske kunnskapsområder

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Matematikk 1T er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.