Privatister som sitter ovenfor hverandre ved bord og jobber med fag. Foto.
1/1

Matematikk 2P

Matematikk 1P og 2P er blant minstekravsfagene og du må derfor ha fagene for å få generell studiekompetanse.

Om faget

Toggle

Matematikk 2P er et sentralt fag for å kunne forstå og beskrive forhold og sammenhenger i samfunnet gjennom matematisk modellering. Faget skal bidra til at en utvikler et presist språk for kritisk tenkning og matematiske problemløsingsstrategier. Matematikk 2P skal forberede en på videre studier og på et samfunn og arbeidsliv i utvikling, gjennom praktisk bruk av matematikk.

Kjerneelementer i Matematikk 2P:

  • Utforsking og problemløsing
  • Modellering og anvendelser
  • Resonnering og argumentasjon
  • Representasjon og kommunikasjon
  • Abstraksjon og generalisering
  • Matematiske kunnskapsområder

Det er en fordel å ha fullført Matematikk 1P, men det er ikke et krav.

Når du tar matematiske fag som privatist, anbefaler vi at du har en Windows PC eller Mac tilgjengelig. Andre enheter som for eksempel iPad og Chromebook er ikke å anbefale til arbeide med Excel eller GeoGebra. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr.

I Matematikk 2P er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.