Privatister som jobber sammen. Foto.
1/2

Matematikk R2

Matematikk R2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 1 realfagspoeng.
Du må ha Matematikk R2 for opptak til ingeniørfag. Faget passer også for deg som ønsker å arbeide innenfor områder som naturvitenskap, teknologi og datafag.

Om faget

Toggle

Matematikk R handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger. Faget gir en mulighet til å utvikle et presist språk for kritisk tenkning, evne til problemløsing og matematisk forståelse.

Matematikk R handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av problemstillinger knyttet til realfag og samfunn. Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder en til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse.

Kjerneelementer i Matematikk R2:

  • Utforsking og problemløsing
  • Modellering og anvendelser
  • Resonnering og argumentasjon
  • Representasjon og kommunikasjon
  • Abstraksjon og generalisering
  • Matematiske kunnskapsområder

Faget gir 1 realfagspoeng. Du kan få inntil 4 realfags- og språkpoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre.

Fullført grunnskole eller tilsvarende. Vi anbefaler at du har tatt Matematikk 1T fra før, men det er ikke et krav.
Det er naturlig å ta Matematikk R1 og R2 sammen med andre realfag som Fysikk og Kjemi, men det er ikke nødvendig for forståelsen av faget.

Når du tar matematiske fag som privatist, anbefaler vi at du har en Windows PC eller Mac tilgjengelig. Andre enheter som for eksempel iPad og Chromebook er ikke å anbefale til arbeide med Excel eller GeoGebra. Du er selv ansvarlig for å ha nødvendig utstyr.

I Matematikk R1 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.