Live undervisning i fag på Mac. Foto.
1/1

Medie- og informasjonskunnskap 2

Medie- og informasjonskunnskap 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi.
I kombinasjon med Medie- og informasjonskunnskap 1 får du full fordypning i faget.

Om faget

Toggle

Medie- og informasjonskunnskap handler om å forstå mediesamfunnet. Det handlar oså om å forstå seg selv i mediesamfunnet, både som skapende individ og som bruker av medium. Gjennom å avdekke hvordan mediefortellinger er bygd opp, skal en forstå mer av den rollen media spiller i samfunnet og i ditt eget liv.

Medie- og informasjonskunnskap skal styrke forståelsen av samanhengen mellom ytringsfrihet, frie medium og fungerende demokrati. Utforskande arbeid og medieproduksjon skal gi elevane forståelse av samanhenger mellom teoretiske og praktiske sider ved faget. Faget skal også gi elevane forutsentinger for aktiv deltakelse i samfunnet og fremtidige studier og arbeidsliv.

Kjerneelementer i Medie- og informasjonskunnskap 2:

  • Mediebevissthet
  • Mediefortellinger
  • Journalistikk
  • Innovasjon og medieutvikling

Medie- og informasjonskunnskap 1.

I Medie- og informasjonskunnskap 2 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.