Tre privatister som sitter sammen og jobber på Mac. Foto.
1/1

Norsk som andrespråk

Dette kurset er rettet mot deg som ikke har norsk som morsmål, og enten har kort botid i Norge eller ikke har tilstrekkelig kunnskaper fra norsk som fag i videregående skole.

Om faget

Toggle

Norsk muntlig og skriftlig er ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse.

Har du bodd i Norge i mindre enn seks år, kan du gå opp i eksamen i norsk med kort botid.

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon og dannelse. Faget bygger på et tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er et helt sentralt i både utdanning og yrkesliv, og norsk er derfor et viktig fag.

Undervisningen i norsk er delt inn i en skriftlig og en muntlig del. Vi gjennomgår ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen, og du får mange tips om hvordan du kan disponere besvarelsen din.

Undervisningen i muntlig er delt i to hovedtemaer; språk og litteratur. Her går vi gjennom norsk språkhistorie og litteraturhistorie, fra vikingtiden til nåtid..

Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon og språklæring, danning og identitetsutvikling. Faget skal skape rom for opplevelser, tolkning og refleksjon, og bidra til å utvikle forståelse for egne og andres perspektiver og livsbetingelser. Ved å bruke det norske språket aktivt innlemmes elever med kort botid i Norge i kultur og samfunnsliv. Faget skal styrke evnen til kritisk tenkning og ruste en til å delta i demokratiske prosesser og til å gi uttrykk for tanker, synspunkter og ideer i egne tekster. Det skal også forberede en på et arbeidsliv som stiller krav til variert kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.

Kjerneelementer i Norsk med kort botid:

  • Tekst i kontekst
  • Kritisk tilnærming til tekst
  • Muntlig kommunikasjon
  • Skriftlig tekstskaping
  • Språket som system og mulighet
  • Språklig mangfold

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Norsk med kort botid er det skriftlig og muntlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Fagkoder

Privatister som skal ta norsk med kort botid skal melde seg opp til eksamen i følgende koder:

  • NOR1420- Norsk hovedmål
  • NOR1421- Norsk muntlig

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 393 årstimer.