En smilende privatist med bok ute. Foto.
1/1

Psykologi 2

Psykologi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. I kombinasjon med Psykologi 1 utgjør fagene en fordypning.

Om faget

Toggle

Psykologi handler om å forstå menneskets tanker, emosjoner og atferd. Faget skal gi et vitenskapelig perspektiv på psykologiske prosesser og mekanismer, i og mellom mennesker, og bidra til utvikling en sammensatt og mer helhetlig forståelse av mennesket. Psykologi handler om det fellesmenneskelige, det som gjør oss like, men også det som gjør oss ulike og unike. I en verden preget av stadige endringer og utfordringer, kan faget bidra til økt medborgerskap gjennom bevisstgjøring og forståelse av seg selv og andre, på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Faget danner også grunnlag for samhandling på ulike arenaer, som skole, studier og arbeidsliv.

Kunnskap om psykologi er viktig og nyttig i mange sammenhenger der en ønsker å forstå mennesker og hvordan vi samhandler. Dette programfaget gir en innføring i sentrale psykologiske temaer som læring, utvikling, personlighet, nervesystemets oppbygning og stress. Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og programfaget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse.

Kjerneelementer i Psykologi 2:

  • Tanker, emosjoner og atferd
  • Menneskelig utvikling og samspill
  • Vitenskapelig og kritisk tenkning

Fullført grunnskole eller tilsvarende. Det er en fordel om du har tatt Psykologi 1, men dette er ikke et krav.

I Psykologi 2 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.