Privatister som ser på hverandres Mac mens de jobber sammen. Foto.
1/1

Religion og etikk

Religion og etikk er et fellesfag innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram. Om du ikke har fullstendig vitnemål er Religion og etikk ett av de obligatoriske fagene. Har du hatt faget før, kan du også ta dette kurset for å forbedre karakteren din.

Om faget

Toggle

Religion og etikk er et sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg. Gjennom arbeidet med et bredt utvalg av religioner og livssyn skal en utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å håndtere mangfold i hverdags-, samfunns- og arbeidslivet.

Faget skal åpne for undring og motivere til å utforske filosofiske spørsmål. Gjennom etisk refleksjon gir faget rammer for å undersøke og klargjøre hva som er godt og rett for individ og samfunn i dag og i framtiden. Slik fremmer faget danning og bidrar til å gjøre en i stand til å mestre livet, være ansvarlige medborgere og bidra til et bærekraftig samfunn.

Kjerneelementer i Religion og etikk:

  • Kjennskap til religioner og livssyn
  • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
  • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
  • Kunne ta andres perspektiv
  • Etisk refleksjon

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Religion og etikk er det muntlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 84 årstimer.