Privatist som leser i bok ved bord med Norges lover på bordet. Foto.
1/2

Rettslære 1

Rettslære 1 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. I kombinasjon med med Rettslære 2 utgjør fagene en fordypning.

Om faget

Toggle

Rettslære handler om å forstå hvordan rettsregler bidrar til å bygge opp og ivaretar et demokratisk samfunn. Faget skal bidra til kompetanse om gjeldende rett og om hva rettigheter og plikter den enkelte har. I tillegg skal faget bidra til at en kan se en sak fra flere sider og komme med relevante argumenter. Dette er kompetanse som en vil få bruk for i videre utdanning og i arbeidslivet.

Kjerneelementer i Rettslære 1:

  • Juridisk refleksjon
  • Juridisk metode
  • Rettsreglene i samfunnet

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Rettslære 1 er det muntlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.