Jente som jobber på Mac ved kafebord. Foto.
1/1

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Voksne innvandrere som har kommet til Norge etter 1. januar 2022, må gjennomføre kurs i samfunnskunnskap innen ett år fra de kom til landet. Hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge, er kurset obligatorisk.

Hvem passer kurset for?

Toggle

Voksne innvandrere som har kommet til Norge etter 1. januar 2022, må gjennomføre kurs i samfunnskunnskap innen ett år fra de kom til landet. Hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge, er kurset obligatorisk og du må gjennomføre samfunnskunnskapsprøven.

Akademiet Privatist og Nettstudier er godkjent tilbyder av kurset. Om du må dokumentere gjennomført kurs hos godkjent tilbyder som en del av søknaden om oppholdstillatelse, kan du ta dette kurset hos oss.

Kurset vil gi deg kunnskap om norsk utdanning og arbeidsliv, familieliv, helsesystemet, historie, politikk, menneskerettigheter og geografi. Kurset inneholder grundige videoer om alle emnene i læreplanen, og du får 300 spørsmål med svar som er aktuelle i forbindelse med samfunnskunnskapsprøven gjennom kurset. Hos Akademiet Privatist og Nettstudier har du alltid tilgang på hjelp, støtte og veiledning fra din nettlærer som følger deg tett gjennom hele kurset.

Samfunnskunnskapsprøven

Dette kurset forbereder deg også til prøven i samfunnskunnskap. Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap må du ha bestått statsborgerprøven eller prøven i samfunnskunnskap på norsk. Har du rett og plikt til opplæring i samfunnskunnskap, er det gratis å ta prøven en gang. Kommunen vet om du har rett til gratis prøve, og du kan kontakte prøvestedet der du bor og bli meldt opp til prøven. Om du ikke har rett til gratis prøve, må du melde deg på prøven selv.

Kurset er ikke støtteberettiget i Lånekassen.

Vi er også godkjent tilbyder av norskkurs, disse kursene finner du her:

Hvilket nivå du trenger varierer avhengig av hvilken type jobb eller hva du sikter mot.

Akademiet Privatist og Nettstudier er godkjent tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, dette innebærer at våre kurs et godkjent av UDI ved søknad om permanent oppholdstilatelse.

Du får kursbevis fra Akademiet Nettstudier ved kursslutt.

Norskprøven

Norskprøven arrangerers i de fleste kommuner fire ganger pr. år. Du må selv melde deg opp til prøven.

For å søke om norsk statsborgerskap, må du bestå statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven som gjennomføres på norsk.

Kursene er ikke støtteberettiget i Lånekassen.