Gutt og jente som sitter sammen og jobber på Mac. Foto.
1/1

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap er ett av de seks minstekravsfagene, og du må derfor ha faget for å få generell studiekompetanse.

Om faget

Toggle

Samfunnskunnskap er et sentralt fag for en skal utvikle seg som engasjerte og kritisk tenkende deltakere i samfunnet. I samfunnskunnskap får en drøfte og reflektere i fellesskap og vise respekt for meningsmangfold. Faget skal bidra til at en forstår hva som påvirker identitet og selvfølelse og gi evne til å utforske lokalsamfunnet, nasjonale og globale forhold og problemstillinger. Slik skal samfunnskunnskap bidra til å styrke fortåelsen av samfunnet, og hvordan samfunnet former en som menneske. En skal forstå at vi alle kan bidra til ei bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å vere aktive medborgere, og påverke samfunn og arbeidsliv nå og i framtiden.

Samfunnskunnskap skal bidra til at en blir aktive medborgere som vidareutvikler kompetansen sin om grunnleggende demokratiske verdier som medbestemmelse, likestilling, ytringsfrihet og respekt for menneskerettene. Faget skal fremme kompetansen i samfunnskritisk tenking, digital dømmekraft, utforsking og etisk tilstedeværelse, og bidra til forståelse for at andre kan ha et annet verdigrunnlag og et annet ståstad enn en selv.

Kjerneelementer i Samfunnskunnskap:

  • Undring og utforsking
  • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenking
  • Medborgerskap og bærekraftig utvikling
  • Identitet og livsmestring

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Samfunnskunnskap er det muntlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 84 årstimer.