Elever på Akademiet Realfagsskole Drammen jobber fokusert i klasserommet
Akademiet Realfagsskole Drammen

FAU

FAU på ARD består av en gjeng trivelige og engasjerte foreldre, som jobber iherdig for å bidra til skolens beste.

FAU på Akademiet Realfagsskole Drammen

FAU på ARD består av en gjeng trivelige og engasjerte foreldre, som jobber iherdig for å bidra til skolens beste. FAU har to delutvalg: Trivselskontaktene (TK), som jobber med sosiale aktiviteter på skolen, og Samarbeidsutvalget (SU), som samarbeider tett med skolepersonalet om ulike faste og oppdukkende saker.

NavnBarn på trinnAnsvar
Siri Sjetne Lund2. trinnReferent, samarbeidsutvalget
Irina Degrave4. trinnTrivselskontakt
Eivind Brydøy3. trinnSamarbeidsutvalget
Jared Weggersen2., 4., 6., og 7. trinnTrivselskontakt
Morten Kamphaug9. trinnLeder, samarbeidsutvalget
Åsa Auståker1. og 4. trinnSamarbeidsutvalget
Anna Evensen10. trinnSamarbeidsutvalget

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg eller Foreldrerådets arbeidsutvalg, forkortet FAU, skal sikre foreldredemokratiet i skolen. Her kan foreldre være med å påvirke drift, miljø og utvikling!

FAU arbeider systematisk etter en plan, som ble laget i samråd med andre foreldre og skolepersonalet våren og høsten 2023. Hva FAU vektlegger kan du lese her. Nytt om fremdrift og det gode skole-hjem-samarbeidet kan du lese felles nyhetsbrev som sendes ut jevnlig. Se arkiv nederst på siden.

I tillegg tar FAU alltid imot store og små henvendelser, både fra andre på ARD og fra eksterne aktører som kommunen. Du kan kontakte FAU på fau.drammen@akademiet.no.

Verdier

FAU oppfordrer foreldrene til å sette seg inn i skolens verdier, som til sammen utgjør akronymet SMART.

Oppsummert verdibilde

Med Selvstendighet mener foreldrene: Struktur, trygghet og aksept fremmer deltakelse-
ansvar for egen og andres læring samt utvikling a selvstendig tenkning og selvrefleksjon.

Med Mestring mener foreldrene: Tillit, trygghet og individuelle tilpasning/veiledning- skaper
grunnlag for mestring- positive erfaringer skaper motivasjon og fremmer utvikling.

Med Ansvarlighet mener foreldrene: Klare rammer – frihet under ansvar- lære av feil.
Tydelighet. Imøtekommende og løsningsorientert. Eierskap til egen læringsprosess.

Med Respekt mener foreldrene: Åpenhet, høflighet og ærlighet. Gjensidig respekt- individ,
fellesskap. Aktiv deltakelse.

Med Trygghet mener foreldrene: Trygt og forutsigbart fysisk og psykososialt skolemiljø.
Omsorg, raushet og tillit- skaper åpenhet for tilbakemeldinger og rom for refleksjon.

Nyhetsbrev

Ta en titt på våre nyhetsbrev

Vedtekter

Les vedtekter for FAU på Akademiet Realfagsskole Drammen